Chính sách vận chuyển

Chính sách vn chuyn sn phm công ty OSM Vit Nam được áp dng toàn quc, chi phí thp nht.

Đi tượng áp dng: Tt c các khách hàng mua hàng ti OSM VIT NAM

Phm vi áp dng:

Giao hàng min phí: Áp dng cho tt c các khách hàng mua sn phm ca OSM vi hóa đơn 1 triđồng tr lên trong phm vi ni thành Hà ni.

Giao hàng tính phí: Áp dng cho tt c khách hàng ngoi thành Hà ni, và các tnh thành khác, phí vn chuyn s được tính theo giá cưc vn chuyn ca công ty chuyn phát hoc phí theo tha thun da trên tng đơn hàng c th.

Lưu ý:

Khách hàng vui lòng thanh toán chi phí đi tr hàng và chi phí vn chuyn phát sinh (nếu có).

Dch v giao hàng min phí ch áp dng mt ln cho mt đơn hàng.

Thi gian giao hàng:

Vi nhng đơn hàng giao ngay: OSM s giao hàng theo yêu cu ca quý khách trong vòng t 1 - 2 ngày làm vic.

Vi nhng đơn hàng giao sau: Quý khách vui lòng n đnh thi gian bàn giao OSM s theo dõi và giao hàng theo lch giao hàng đã đưc khách hàng xác nhn. Trưng hp Quý khách mun thay đi thi gian giao hàng, Quý khách vui lòng thông báo trưc ít nht 2 ngày trưc thi đim thay đi.

Vi nhng yêu cu phát sinh giao hàng sau 19h, OSM s kim tra lch giao hàng và xác nhn li thi gian giao hàng sm nht vi Quý khách.

Trong mt s trường hp khách quan vic giao hàng có th chm tr do mt s điều kin bt kh kháng như: điu kin thi tiết xu, điều kin giao thông không thun li, phương tin chuyên ch hng hóc. Vy rt mong được quý khách hàng thông cm.

Quy cách đóng gói và vn chuyn:

Hàng hóa do OSM cung cp đu có quy cách đóng gói theo đúng quy đnh ca nhà sn xut, vi mt s mt hàng đc bit OSM có th phi đóng gói li do yêu cu v kim tra k thut và thc hin th tc nhp khu liên quan.

Quy trình giao nhn ca OSM đm bo tuân th đúng theo các ch tiêu ca nhà sn xut v cách xếp d chng bc hàng hóa theo đúng tiêu chuđể vic vn chuyn hàng hóa an toàn tránh hư hng, tht thoát.

Đ thun tin cho vic bàn giao và tránh nhng phát sinh không đáng có. Đi vi hàng hóa có kích thưc ln, hàng hóa có phương thc vn chuyn đc bit, đa đim bàn giao thc tế có đc đim đa hình bt buc phi có phương tin hoc nhân lc h tr bàn giao. Khách hàng vui lòng liên h trưc đ thng nht thi gian và phương thc bàn giao.

Bàn giao hàng hóa:

Đi vi khách hàng trong ni thành Hà ni nhân viên OSM s hướng dn quý khách kim tra hàng hóa khi bàn giao đ đảm bo quý khách nhđượđúng, đ hàng hóa theo các điu kin trong đơn đặt hàng.

Đi vi khách hàng ngoi thành hà ni, hoc ngoi tnh vi dch v giao nhn hàng cho OSM ch định, OSM s chu trách nhim v hàng hóa và các ri ro như mất mát, hư hng trong sut quá trình vn chuyn. Trường hp ngược li, nếu bên giao nhn hàng do quý khách ch định thì OSM không chu trách nhim v vđề hng hóc mt mát trong quá trình vn chuyn.

Lưu ý:

Quý khách hàng có trách nhim kim tra hàng hóa khi nhn hàng, Khi phát hin nhng hư hại, hng hóc hay try xước.. hay sai model chng loi như theo order thì quý khách ký xác nhn tình trng hàng hóa vi nhân viên giao nhn và thông báo ngay cho b phn chăm sóc khách hàng ca OSM.

Trưng hp Quý khách đã ký nhn hàng mà không ghi chú hoc có ý kiến v hàng hóa thì OSM không chu trách nhim vi nhng mt mát hng hóc hoc nhng tn tht trong quá trình vn chuyn gây ra.

Đi vi khách hàng không trc tiếp nhn hàng nh người nhn hàng như giám sát công trình hay ngưi than quen nhn giúp thì vic ký xác nhn hàng hóa s vđược áp dng như Quý khách là ngưi trc tiếp nhn hàng.

 

Đ gii đáp nhng thc mc ca quý khách hàng trong thi gian vn chuyn xin quý khách vui lòng liên h vi s điện thoi bộ phận Vận chuyển & Lắp đặt.

 

Công ty Cổ phần Thương mại OSM Việt Nam

Hotline : 1900 066 819 - 096 6899 668

Email: osm@osm.com.vn

Website: osm.com.vn

Địa chỉ: 164, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.