Bếp Điện

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

39 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Điện FAGOR 2V-33TS
  Giá đặc biệt 13.320.000 ₫ Regular Price 16.650.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Điện NARDI PVL 4EHT 33
  Giá đặc biệt 16.110.000 ₫ Regular Price 17.900.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Điện FAGOR SV33S
  Giá đặc biệt 14.160.000 ₫ Regular Price 17.700.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Điện CATA T 604 A
  Giá đặc biệt 8.250.000 ₫ Regular Price 11.000.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Điện TEKA TR 600
  Giá đặc biệt 9.240.000 ₫ Regular Price 11.550.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Ceramic
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Điện TEKA TR 631
  Giá đặc biệt 11.520.000 ₫ Regular Price 14.399.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Ceramic
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Điện TEKA TR 641.4
  Giá đặc biệt 7.040.000 ₫ Regular Price 8.800.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Ceramic
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Điện TEKA TR 831 HZ
  Giá đặc biệt 16.360.000 ₫ Regular Price 20.449.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 9. Bếp Điện BRANDT TV1000B
  Giá đặc biệt 9.440.000 ₫ Regular Price 11.800.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 10. Bếp Điện BRANDT TV1020B
  Giá đặc biệt 14.320.000 ₫ Regular Price 17.900.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 11. Bếp Điện BRANDT TV1021B
  Giá đặc biệt 12.400.000 ₫ Regular Price 15.500.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 12. Bếp Điện BRANDT TV1082B
  Giá đặc biệt 17.200.000 ₫ Regular Price 21.500.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

39 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần