Bếp Điện CATA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Điện CATA 604 HVI S/M
  Giá đặc biệt 8.630.000 ₫ Regular Price 11.500.000 ₫
  • Điều Khiển: Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Điện CATA T 604 A
  Giá đặc biệt 8.250.000 ₫ Regular Price 11.000.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Điện CATA TCD 772
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Điện CATA TD 302
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Điện CATA TT 603
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần