Bếp Điện FAGOR

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Điện FAGOR 2V-33TS
  Giá đặc biệt 13.320.000 ₫ Regular Price 16.650.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Điện FAGOR 2VFT-211AS
  Giá đặc biệt 13.760.000 ₫ Regular Price 17.200.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Điện FAGOR 2VFT-330AS
  Giá đặc biệt 14.320.000 ₫ Regular Price 17.900.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Điện FAGOR 3MFT-2AX
  Giá đặc biệt 9.520.000 ₫ Regular Price 11.900.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Điện FAGOR 4MF-2VAX
  Giá đặc biệt 8.400.000 ₫ Regular Price 10.500.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Điện FAGOR SV33S
  Giá đặc biệt 14.160.000 ₫ Regular Price 17.700.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần