Bếp Điện NARDI

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Điện NARDI PVF 6EHT 45
  Giá đặc biệt 20.340.000,00 ₫ Regular Price 22.600.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Điện NARDI PVF 7KHT 47
  Giá đặc biệt 25.020.000,00 ₫ Regular Price 27.800.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Điện NARDI PVF 9KHT 47
  Giá đặc biệt 29.520.000,00 ₫ Regular Price 32.800.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Điện NARDI PVL 4EHT 33
  Giá đặc biệt 16.110.000,00 ₫ Regular Price 17.900.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần