Bếp Gas

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

49 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Gas BOSCH PRA326B70E
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 1
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Gas NARDI SCG 55 AV X
  Giá đặc biệt 17.010.000 ₫ Regular Price 18.900.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 5
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Gas FAGOR SC 2SB
  Giá đặc biệt 7.960.000 ₫ Regular Price 9.950.000 ₫
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 0
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Gas BOSCH PRB326B70E
  Giá đặc biệt 16.070.000 ₫ Regular Price 18.900.000 ₫
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Gas BOSCH PCC615B90E
  Liên hệ
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Gas NARDI LG 430 E AV N
  Giá đặc biệt 12.510.000 ₫ Regular Price 13.900.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Gas CATA LCI 912
  Giá đặc biệt 5.630.000 ₫ Regular Price 7.500.000 ₫
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Chiều rộng tương đối 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Gas CATA LCI 702
  Giá đặc biệt 4.880.000 ₫ Regular Price 6.500.000 ₫
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 02
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 9. Bếp Gas CATA LCI 302 BK
  Giá đặc biệt 3.900.000 ₫ Regular Price 5.200.000 ₫
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 10. Bếp Gas NARDI LC 724A VN N
  Giá đặc biệt 8.370.000 ₫ Regular Price 9.300.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 11. Bếp Gas NARDI LC 640 AVW
  Giá đặc biệt 14.040.000 ₫ Regular Price 15.600.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 12. Bếp Gas BRANDT TG1120B
  Giá đặc biệt 8.400.000 ₫ Regular Price 10.500.000 ₫
  • Điều Khiển núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

49 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần