Bếp Gas FAGOR

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Gas FAGOR 2FCS7-G2WD
  Giá đặc biệt 11.360.000 ₫ Regular Price 14.200.000 ₫
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Gas FAGOR 2MCF-2GSAXBUT
  Giá đặc biệt 7.400.000 ₫ Regular Price 9.250.000 ₫
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Gas FAGOR SC 2SB
  Giá đặc biệt 7.960.000 ₫ Regular Price 9.950.000 ₫
  • Điều Khiển Núm xoay
  • Số Vòng Bếp: 0
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần