Bếp Gas NARDI

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

14 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Gas NARDI BH 10 AV X
  Giá đặc biệt 6.210.000 ₫ Regular Price 6.900.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 1
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Gas NARDI VG 58E AV X
  Giá đặc biệt 17.010.000 ₫ Regular Price 18.900.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 5
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Gas NARDI TH 38AVX
  Giá đặc biệt 10.350.000 ₫ Regular Price 11.500.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Gas NARDI SCG 55 AV X
  Giá đặc biệt 17.010.000 ₫ Regular Price 18.900.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 5
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Gas NARDI LG 430 E AV N
  Giá đặc biệt 12.510.000 ₫ Regular Price 13.900.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Gas NARDI LC 724A VN N
  Giá đặc biệt 8.370.000 ₫ Regular Price 9.300.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Gas NARDI LC 640 AVW
  Giá đặc biệt 14.040.000 ₫ Regular Price 15.600.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Gas NARDI LC 640 AVD N
  Giá đặc biệt 15.750.000 ₫ Regular Price 17.500.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 9. Bếp Gas NARDI FH 31 AVX
  Giá đặc biệt 10.710.000 ₫ Regular Price 11.900.000 ₫
  • Điều Khiển Núm Xoay
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 10. Bếp Gas NARDI DH 55G AV R
  Giá đặc biệt 17.010.000 ₫ Regular Price 18.900.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 5
  • Chất Liệu Mặt Bếp Inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 11. Bếp Gas NARDI DH 55B AVD JB
  Giá đặc biệt 17.010.000 ₫ Regular Price 18.900.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 5
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 12. Bếp Gas NARDI DG 73E AV
  Giá đặc biệt 15.030.000 ₫ Regular Price 16.700.000 ₫
  • Điều Khiển núm vặn
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp inox
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

14 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần