Bếp Từ BOSCH

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

26 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Từ BOSCH PIB375FB1E
  Giá đặc biệt 15.110.000,00 ₫ Regular Price 16.990.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Từ BOSCH PMI968MS
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Chiều rộng tương đối 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Từ BOSCH PID631BB1E
  15.000.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Từ BOSCH PID775DC1E
  20.000.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Từ BOSCH PIE875DC1E
  23.000.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Từ BOSCH PIJ651FC1E
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Từ BOSCH PUC631BB2E
  14.380.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Từ BOSCH PUJ631BB2E
  14.820.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 9. Bếp Từ BOSCH PIN675N17E
  22.500.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 10. Bếp Từ BOSCH PIS611F17E
  20.500.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 11. Bếp Từ BOSCH PXE675DC1E
  28.080.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 12. Bếp Từ BOSCH PXX975DC1E
  38.110.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 5
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 900 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

26 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần