Bếp Từ BRANDT

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Từ BRANDT TI1000B
  Giá đặc biệt 15.120.000 ₫ Regular Price 18.900.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Từ BRANDT TI118W
  Giá đặc biệt 26.800.000 ₫ Regular Price 33.500.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Từ BRANDT TI118B
  Giá đặc biệt 26.000.000 ₫ Regular Price 32.500.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Từ BRANDT TI112B
  Giá đặc biệt 29.280.000 ₫ Regular Price 36.600.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Từ BRANDT TI1082B
  Giá đặc biệt 33.520.000 ₫ Regular Price 41.900.000 ₫

  Điều Khiển: Cảm ứng
  Số Vòng Bếp: 4
  Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  Xuất xứ: châu Âu
  Chiều rộng tương đối: 800 mm

  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Từ BRANDT TI1033B
  Giá đặc biệt 31.600.000 ₫ Regular Price 39.500.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Từ BRANDT TI1028B
  Giá đặc biệt 29.200.000 ₫ Regular Price 36.500.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Từ BRANDT TI1022B
  Giá đặc biệt 30.800.000 ₫ Regular Price 38.500.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 9. Bếp Từ BRANDT TI1016B
  Giá đặc biệt 30.320.000 ₫ Regular Price 37.900.000 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 10. Bếp Từ BRANDT TI607BU1
  Giá đặc biệt 20.400.000 ₫ Regular Price 25.500.000 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần