Bếp Từ CATA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Từ CATA IB 603 WH
  Giá đặc biệt 15.000.000,00 ₫ Regular Price 20.000.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Từ CATA IB 753 BK
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 800 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Từ CATA IB 603 BK
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Từ CATA IB 302 BK
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Từ CATA IB 2 PLUS BK
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Từ CATA GIGA 750 BK
  • Điều Khiển Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 6
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Từ CATA GIGA 600 BK
  • Điều Khiển Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 8. Bếp Từ CATA ISB 704 BK
  Giá đặc biệt 17.240.000,00 ₫ Regular Price 18.150.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
 9. Bếp Từ CATA ISB 603 WH
  Giá đặc biệt 15.750.000,00 ₫ Regular Price 21.000.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 10. Bếp Từ CATA ISB 603 BK
  Giá đặc biệt 13.290.000,00 ₫ Regular Price 13.990.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 11. Bếp Từ CATA IB 604 BK
  Giá đặc biệt 13.650.000,00 ₫ Regular Price 18.200.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 12. Bếp Từ CATA IB 772 BK
  • Điều Khiển Cảm ứng trượt
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Kính
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Chiều rộng tương đối 800 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần