Bếp Từ NARDI

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp Từ NARDI PVF 3EHT 22
  Giá đặc biệt 11.610.000,00 ₫ Regular Price 12.900.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 2. Bếp Từ NARDI PVF 3EHT 28
  Giá đặc biệt 14.310.000,00 ₫ Regular Price 15.900.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 300 mm
  Tìm hiểu thêm
 3. Bếp Từ NARDI PVF 4 HT 38
  Giá đặc biệt 22.410.000,00 ₫ Regular Price 24.900.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 4. Bếp Từ NARDI PVF 4HT 38
  Giá đặc biệt 22.410.000,00 ₫ Regular Price 24.900.000,00 ₫
  • Điều Khiển: Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp: Ceramic
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Chiều rộng tương đối: 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 5. Bếp Từ NARDI PVF 6HT 48
  Giá đặc biệt 26.010.000,00 ₫ Regular Price 28.900.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 3
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 6. Bếp Từ NARDI PVF 7HT 28
  Giá đặc biệt 19.710.000,00 ₫ Regular Price 21.900.000,00 ₫
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 2
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 600 mm
  Tìm hiểu thêm
 7. Bếp Từ NARDI PVF 7HT 48
  Liên hệ
  • Điều Khiển Cảm ứng
  • Số Vòng Bếp: 4
  • Chất Liệu Mặt Bếp Schott Ceran
  • Xuất xứ: châu âu
  • Chiều rộng tương đối 700 mm
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần