Chậu Rửa Âm Bàn Bếp CATA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Chậu Rửa Âm Bàn Bếp CATA CB 40-40
  Giá đặc biệt 2.480.000 ₫ Regular Price 3.300.000 ₫

  Chất liệu: Inox

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kiểu dáng 1 hố chậu vuông  rộng

  Hệ thống chống tràn, sifon đồng bộ, đáy chống ồn

  Tìm hiểu thêm
 2. Chậu Rửa Âm Bàn Bếp CATA CB 45-40
  Giá đặc biệt 2.550.000 ₫ Regular Price 3.400.000 ₫

  Chất liệu: Inox 

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kiểu dáng 1 hố chậu vuông  rộng 

  Hệ thống chống tràn, sifon đồng bộ, đáy chống ồn

  Tìm hiểu thêm
 3. Chậu Rửa Âm Bàn Bếp CATA CD-1 RIGHT
  Giá đặc biệt 3.150.000 ₫ Regular Price 4.200.000 ₫

  Chất liệu: Inox AISI 304

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kiểu dáng 1 hố chậu, 1 bàn chờ

  Hệ thống chống tràn

  Tìm hiểu thêm
 4. Chậu Rửa Âm Bàn Bếp CATA RS-1
  Giá đặc biệt 2.250.000 ₫ Regular Price 3.000.000 ₫

  Chất liệu: Inox 

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kiểu dáng 1 hố chậu tròn

  Hệ thống chống tràn

  Tìm hiểu thêm
 5. Chậu Rửa Âm Bàn Bếp CATA C-2 AG

  Chất liệu: Inox

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kiểu dáng 2 hố chậu vuông  rộng

  Hệ thống chống tràn, sifon đồng bộ, đáy chống ồn

  Tìm hiểu thêm
 6. Chậu Rửa Âm Bàn Bếp CATA CB 2

  Chất liệu: Inox

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kiểu dáng 2 hố chậu vuông

  Hệ thống chống tràn, sifon đồng bộ, đáy chống ồn

  Tìm hiểu thêm
 7. Chậu Rửa Âm Bàn Bếp CATA R-2 AG

  Chất liệu: Inox AISI 304

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kiểu dáng 2 hố chậu tròn

  Hệ thống chống tràn

  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần