Hút Mùi Treo Tường AMICA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

13 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKC653SW
  Giá đặc biệt 14.670.000 ₫ Regular Price 15.775.000 ₫
  • Kiểu Dáng kính vát
  • chiều rộng 600 (mm)
  • Công suất hút tối đa 370 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 2. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKS956S
  Giá đặc biệt 26.580.000 ₫ Regular Price 28.580.000 ₫
  • Kiểu Dáng Décor
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 700
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 3. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKS952T
  Giá đặc biệt 19.160.000 ₫ Regular Price 20.601.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 535
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 4. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKP931Z
  Giá đặc biệt 4.840.000 ₫ Regular Price 5.199.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 500 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 5. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKC957S
  Giá đặc biệt 18.000.000 ₫ Regular Price 19.360.000 ₫
  • Kiểu Dáng Décor
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 685
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 6. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKC954T
  Giá đặc biệt 12.020.000 ₫ Regular Price 12.920.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 664
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 7. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKC952G
  Giá đặc biệt 14.590.000 ₫ Regular Price 15.690.000 ₫
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 659
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 8. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKC951S
  Giá đặc biệt 20.340.000 ₫ Regular Price 21.870.000 ₫
  • Kiểu Dáng kính vát
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 672m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 9. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKC912R
  Giá đặc biệt 12.750.000 ₫ Regular Price 13.713.000 ₫
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 380 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 10. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKC911R
  Giá đặc biệt 12.760.000 ₫ Regular Price 13.716.000 ₫
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 380 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 11. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKC6726I
  Giá đặc biệt 13.340.000 ₫ Regular Price 14.342.000 ₫
  • Kiểu Dáng kính vát
  • chiều rộng 600 (mm)
  • Công suất hút tối đa 620 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 12. Hút Mùi Treo Tường AMICA OKC658S
  Giá đặc biệt 16.790.000 ₫ Regular Price 18.050.000 ₫
  • Kiểu Dáng Décor
  • chiều rộng 600 (mm)
  • Công suất hút tối đa 667
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

13 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần