Hút Mùi Treo Tường CATA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

16 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Hút Mùi Treo Tường CATA CLASICA WH 600
  Giá đặc biệt 8.630.000 ₫ Regular Price 11.500.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 600 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1110 m3/h
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 2. Hút Mùi Treo Tường CATA GAMMA GLASS 90
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1200 m3/h
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 3. Hút Mùi Treo Tường CATA GAMMA GLASS 70
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 600 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1200 m3/h
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 4. Hút Mùi Treo Tường CATA C GLASS 900
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 620 m3/h
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 5. Hút Mùi Treo Tường CATA C GLASS 700
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 700 m3/h
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 6. Hút Mùi Treo Tường CATA OMEGA 900
  Giá đặc biệt 5.250.000 ₫ Regular Price 7.000.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1110 m3/h
  • Xuất xứ: China
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 7. Hút Mùi Treo Tường CATA OMEGA 600
  Giá đặc biệt 4.050.000 ₫ Regular Price 5.400.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1110 m3/h
  • Xuất xứ: China
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 8. Hút Mùi Treo Tường CATA NEBLIA 600 Inox
  Giá đặc biệt 4.430.000 ₫ Regular Price 5.900.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 600 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1110 m3/h
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 9. Hút Mùi Treo Tường CATA MIDAS BK
  Giá đặc biệt 6.790.000 ₫ Regular Price 7.150.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 700 (mm)
  • Công suất hút tối đa 620 m3/h
  • Xuất xứ: China
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 10. Hút Mùi Treo Tường CATA MIDAS 900 WH
  Giá đặc biệt 7.350.000 ₫ Regular Price 9.800.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 620 m3/h
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 11. Hút Mùi Treo Tường CATA KYROS TC3V 700
  Giá đặc biệt 13.500.000 ₫ Regular Price 18.000.000 ₫
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 700 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1200 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 12. Hút Mùi Treo Tường CATA KYROS TC3V 60 GLASS
  Giá đặc biệt 13.130.000 ₫ Regular Price 17.500.000 ₫
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 600 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1200 m3/h
  • Xuất xứ: EU
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

16 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần