Hút Mùi Treo Tường FAGOR

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

21 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Hút Mùi Treo Tường FAGOR 2CPT-90X
  Giá đặc biệt 9.560.000,00 ₫ Regular Price 11.950.000,00 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1300 m3/h
  • Xuất xứ: Malaysia
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 2. Hút Mùi Treo Tường FAGOR CFP-90AX
  Giá đặc biệt 11.000.000,00 ₫ Regular Price 13.750.000,00 ₫
  • Kiểu Dáng: Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa: m3/h
  • Xuất xứ: EU
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 3. Hút Mùi Treo Tường FAGOR CFS-70AXA
  Giá đặc biệt 14.360.000,00 ₫ Regular Price 17.950.000,00 ₫
  • Kiểu Dáng Kính thẳng
  • chiều rộng 700 (mm)
  • Công suất hút tối đa 320-645 m3/h
  • Xuất xứ: EU
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 4. Hút Mùi Treo Tường FAGOR CFS-900AX
  Giá đặc biệt 17.200.000,00 ₫ Regular Price 21.500.000,00 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 800 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 5. Hút Mùi Treo Tường FAGOR CFS-90AXA
  Giá đặc biệt 15.960.000,00 ₫ Regular Price 19.950.000,00 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 645 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 6. Hút Mùi Treo Tường FAGOR CPT-90X1
  Giá đặc biệt 7.600.000,00 ₫ Regular Price 9.500.000,00 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • Chiều rộng: (mm)
  • Công suất hút tối đa: m3/h
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 7. Hút Mùi Treo Tường FAGOR CPT-90XT
  Giá đặc biệt 11.520.000,00 ₫ Regular Price 14.400.000,00 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1000 m3/h
  • Xuất xứ Malaysia
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 8. Hút Mùi Treo Tường FAGOR SHB-90X
  Giá đặc biệt 9.200.000,00 ₫ Regular Price 11.500.000,00 ₫
  • Kiểu dáng: Inox thẳng
  • Chiều rộng: (mm)
  • Công suất hút tối đa: m3/h
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Điều khiển: Cơ
  Tìm hiểu thêm
 9. Hút Mùi Treo Tường FAGOR SHT-900I
  Giá đặc biệt 7.760.000,00 ₫ Regular Price 9.700.000,00 ₫
  • Kiểu dáng: Inox thẳng
  • Chiều rộng: (mm)
  • Công suất hút tối đa: m3/h
  • Xuất xứ: châu Âu
  • Điều khiển: Cơ
  Tìm hiểu thêm
 10. Hút Mùi Treo Tường FAGOR CFB-90AXA
  Giá đặc biệt 11.120.000,00 ₫ Regular Price 13.900.000,00 ₫
  • Kiểu Dáng Kính thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 645 m3/h
  • Xuất xứ: EU
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 11. Hút Mùi Treo Tường FAGOR CFB-900AXA
  Giá đặc biệt 16.000.000,00 ₫ Regular Price 20.000.000,00 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • Chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 800 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 12. Hút Mùi Treo Tường FAGOR CFB-70AXA
  Giá đặc biệt 10.720.000,00 ₫ Regular Price 13.400.000,00 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 700 (mm)
  • Công suất hút tối đa 700 m3/h
  • Xuất xứ: EU
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

21 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần