Hút Mùi Treo Tường HAFELE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Hút Mùi Treo Tường HAFELE HH-CB90A
  Giá đặc biệt 6.530.000 ₫ Regular Price 8.160.000 ₫
  • Kiểu Dáng Décor
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1100
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 2. Hút Mùi Treo Tường HAFELE HH-WVG90B
  Giá đặc biệt 18.390.000 ₫ Regular Price 22.990.000 ₫
  • Kiểu Dáng Décor
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 722
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 3. Hút Mùi Treo Tường HAFELE HH-WVG80C
  Giá đặc biệt 22.070.000 ₫ Regular Price 27.590.000 ₫
  • Kiểu Dáng Décor
  • chiều rộng 800 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1100
  • Xuất xứ: Ý
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 4. Hút Mùi Treo Tường HAFELE HH-WVG80B
  Giá đặc biệt 19.190.000 ₫ Regular Price 23.990.000 ₫
  • Kiểu Dáng Décor
  • chiều rộng 800 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1100
  • Xuất xứ: Ý
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 5. Hút Mùi Treo Tường HAFELE HH-WIS90A
  Giá đặc biệt 13.360.000 ₫ Regular Price 16.700.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1200 m3/h
  • Xuất xứ Ý
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 6. Hút Mùi Treo Tường HAFELE HH-WI90B
  Giá đặc biệt 12.790.000 ₫ Regular Price 15.990.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • Chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1000
  • Xuất xứ: Ý
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 7. Hút Mùi Treo Tường HAFELE HH-WI60B
  Giá đặc biệt 10.390.000 ₫ Regular Price 12.990.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 600 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1000
  • Xuất xứ: Ý
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 8. Hút Mùi Treo Tường HAFELE HH-WG90B
  Giá đặc biệt 11.990.000 ₫ Regular Price 14.990.000 ₫
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1000
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 9. Hút Mùi Treo Tường HAFELE HH-IG90B
  Giá đặc biệt 16.790.000 ₫ Regular Price 20.990.000 ₫
  • Kiểu Dáng Kính cong
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 1200
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 10. Hút Mùi Treo Tường HAFELE HOOD HH-WI70B
  Giá đặc biệt 9.190.000 ₫ Regular Price 11.490.000 ₫
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 700 (mm)
  • Công suất hút tối đa 900
  • Xuất xứ: Ý
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần