Hút Mùi Treo Tường MIELE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Hút Mùi Treo Tường MIELE DA399-7Classic
  Liên hệ
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 500 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 2. Hút Mùi Treo Tường MIELE PUR98W
  Liên hệ
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 650 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 3. Hút Mùi Treo Tường MIELE DA6096WWing
  Liên hệ
  • Kiểu Dáng Décor
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 650m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 4. Hút Mùi Treo Tường MIELE DA5796W
  Liên hệ
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 620 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 5. Hút Mùi Treo Tường MIELE DA6296W
  Liên hệ
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 500 (mm)
  • Công suất hút tối đa 640 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 6. Hút Mùi Treo Tường MIELE DA6690W
  Liên hệ
  • Kiểu Dáng Inox thẳng
  • chiều rộng 900 (mm)
  • Công suất hút tối đa 640 m3/h
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần