Lò Nướng Đa Năng AMICA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Nướng Đa Năng AMICA EBF6521AA
  Giá đặc biệt 10.600.000 ₫ Regular Price 11.400.000 ₫
  • 10 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 275
  • Xuất xứ Ba Lan
  • Dung tích lò 66 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Nướng Đa Năng AMICA EBI71123AA Steam
  Giá đặc biệt 27.750.000 ₫ Regular Price 29.842.000 ₫
  • 34 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 275
  • Xuất xứ Ba Lan
  • Dung tích lò 66 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Nướng Đa Năng AMICA EBI71294AA
  Giá đặc biệt 33.990.000 ₫ Regular Price 36.550.000 ₫
  • 10 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 280
  • Xuất xứ Ba Lan
  • Dung tích lò 66 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Nướng Đa Năng AMICA EBI71394AA Steam
  Giá đặc biệt 47.080.000 ₫ Regular Price 50.620.000 ₫
  • 10chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 275
  • Xuất xứ Ba Lan
  • Dung tích lò trên 60 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Nướng Đa Năng AMICA EBI8874AA
  Giá đặc biệt 19.090.000 ₫ Regular Price 20.525.000 ₫
  • 12 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 275
  • Xuất xứ Ba Lan
  • Dung tích lò 66 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 6. Lò Nướng Đa Năng AMICA EBS7551AA
  Giá đặc biệt 11.210.000 ₫ Regular Price 12.050.000 ₫
  • 10 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 275
  • Xuất xứ Ba Lan
  • Dung tích lò 66 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần