Lò Nướng Đa Năng BAUMATIC

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Nướng Đa Năng BAUMATIC B600MC
  Giá đặc biệt 18.910.000 ₫ Regular Price 19.900.000 ₫
  • 5 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò 70lít
  • Điều kiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Nướng Đa Năng BAUMATIC B610MC
  Giá đặc biệt 24.510.000 ₫ Regular Price 25.800.000 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò 70 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Nướng Đa Năng BAUMATIC B620MC
  Giá đặc biệt 27.080.000 ₫ Regular Price 28.500.000 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò 70 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Nướng Đa Năng BAUMATIC P619SS
  Giá đặc biệt 20.430.000 ₫ Regular Price 21.500.000 ₫
  • 4 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò 51 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Nướng Đa Năng BAUMATIC P639SS
  Giá đặc biệt 27.080.000 ₫ Regular Price 28.500.000 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò 53 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần