Lò Nướng Đa Năng CATA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Nướng Đa Năng CATA CDP 780 AS BK
  Giá đặc biệt 14.580.000 ₫ Regular Price 15.350.000 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Dung tích lò 50 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Nướng Đa Năng CATA CDP 780 AS WH
  Giá đặc biệt 12.380.000 ₫ Regular Price 16.500.000 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Dung tích lò từ 50-60 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Nướng Đa Năng CATA HGR 110 AS WH
  Giá đặc biệt 15.750.000 ₫ Regular Price 21.000.000 ₫
  • 11 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Dung tích lò 59 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Nướng Đa Năng CATA LC 840 BK
  Giá đặc biệt 8.630.000 ₫ Regular Price 11.500.000 ₫
  • 4 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Dung tích lò 70 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Nướng Đa Năng CATA LC 890 D BK
  Giá đặc biệt 12.000.000 ₫ Regular Price 16.000.000 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Dung tích lò 70 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 6. Lò Nướng Đa Năng CATA MC 25 GTC BK
  Giá đặc biệt 10.880.000 ₫ Regular Price 14.500.000 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 300
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò dưới 50 lít
  • Điều kiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 7. Lò Nướng Đa Năng CATA ME 605
  • 5 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 300
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Dung tích lò 57 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 8. Lò Nướng Đa Năng CATA ME 611 DI
  12.750.000 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Dung tích lò 59 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần