Lò Nướng Đa Năng FAGOR

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Nướng Đa Năng FAGOR 6H-175BX
  Giá đặc biệt 12.640.000,00 ₫ Regular Price 15.800.000,00 ₫
  • 6 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò 60 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Nướng Đa Năng FAGOR SO-461X
  Giá đặc biệt 14.080.000,00 ₫ Regular Price 17.600.000,00 ₫
  • 4chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất: 0 độ C
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Dung tích lò: 67 lít
  • Điều khiển: điện tử
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Nướng Đa Năng FAGOR SO-1058X
  Giá đặc biệt 22.320.000,00 ₫ Regular Price 27.900.000,00 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất: 0 độ C
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Dung tích lò: 67 lít
  • Điều khiển: điện tử
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Nướng Đa Năng FAGOR 6H-876ATCX
  Giá đặc biệt 35.600.000,00 ₫ Regular Price 44.500.000,00 ₫
  • 0 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 200
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò dưới 50 lít
  • Điều kiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Nướng Đa Năng FAGOR 6H-760BX
  Giá đặc biệt 30.800.000,00 ₫ Regular Price 38.500.000,00 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 200
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò 69 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 6. Lò Nướng Đa Năng FAGOR 6H-580BTCX
  Giá đặc biệt 32.840.000,00 ₫ Regular Price 41.050.000,00 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 275
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò 41 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 7. Lò Nướng Đa Năng FAGOR 6H-570BTCX
  Giá đặc biệt 32.840.000,00 ₫ Regular Price 41.050.000,00 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 275
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò dưới 50 lít
  • Điều kiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 8. Lò Nướng Đa Năng FAGOR 6H-545BX
  Giá đặc biệt 27.120.000,00 ₫ Regular Price 33.900.000,00 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò từ 41 lít
  • Điều kiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 9. Lò Nướng Đa Năng FAGOR 6H-196AX
  Giá đặc biệt 15.920.000,00 ₫ Regular Price 19.900.000,00 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò 56/69 lít
  • Điều kiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 10. Lò Nướng Đa Năng FAGOR SO-758X
  Giá đặc biệt 15.920.000,00 ₫ Regular Price 19.900.000,00 ₫
  • 7 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất: 0 độ C
  • Xuất xứ: Châu Âu
  • Dung tích lò: 67 lít
  • Điều khiển: điện tử
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần