Lò Nướng Đa Năng MIELE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Nướng Đa Năng MIELE H2265B
  Liên hệ
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò 76 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Nướng Đa Năng MIELE H2561BP
  Liên hệ
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò 76 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Nướng Đa Năng MIELE H2161-1B
  Liên hệ
  • 8 chế đọ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò 56 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Nướng Đa Năng MIELE H2566BP
  Liên hệ
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò 76 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Nướng Đa Năng MIELE H2601-1B
  Liên hệ
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò 49 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần