Lò Nướng Đa Năng SIEMENS

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Nướng Đa Năng SIEMENS HB33CR550
  Liên hệ
  • 7 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 275
  • Xuất xứ Đức
  • Dung tích lò từ 50-60 lít
  • Điều kiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Nướng Đa Năng SIEMENS HB42AR551E
  Liên hệ
  • 7 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 270
  • Xuất xứ Đức
  • Dung tích lò 61 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Nướng Đa Năng SIEMENS HB43LS551E
  Liên hệ
  • 5 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 270
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò trên 60 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Nướng Đa Năng SIEMENS HB43RS551E
  Liên hệ
  • 5 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 270
  • Xuất xứ Đức
  • Dung tích lò 66 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Nướng Đa Năng SIEMENS HB56GS551E
  Liên hệ
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 270
  • Xuất xứ Đức
  • Dung tích lò 61 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 6. Lò Nướng Đa Năng SIEMENS HB78GU570E
  Liên hệ
  • 14 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 300
  • Xuất xứ Đức
  • Dung tích lò 63 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần