Lò Nướng Kết Hợp Hấp

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

16 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Nướng Kết Hợp Hấp BOSCH HSG636BS1
  Giá đặc biệt 40.700.000,00 ₫ Regular Price 51.250.000,00 ₫
  • 12 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Đức
  • Dung tích lò trên 60 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BSP251130
  100.000.000,00 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 42 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BSP250130
  100.000.000,00 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 42 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BSP251110
  100.000.000,00 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 42 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BSP250110
  100.000.000,00 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 42 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
 6. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BSP251100
  100.000.000,00 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 42 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
 7. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BSP250100
  100.000.000,00 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 42 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
 8. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BS455110
  100.000.000,00 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 42 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
 9. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BS454110
  100.000.000,00 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 42 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
 10. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BS451110
  100.000.000,00 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 42 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
 11. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BS475111
  100.000.000,00 ₫
  • 13 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 44 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
 12. Lò Nướng Kết Hợp Hấp GAGGENAU BS474111
  100.000.000,00 ₫
  • 13 chế độ nướng
  • Nhiệt độ lò nướng: 30 - 230
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò: 44 lít
  • Điều khiển: Điện tử
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

16 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần