Lò Nướng Tự Làm Sạch

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Nướng Tự Làm Sạch BRANDT FC1045XS
  Giá đặc biệt 23.920.000 ₫ Regular Price 29.900.000 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 275
  • Xuất xứ Ba Lan
  • Dung tích lò 53 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Nướng Tự Làm Sạch CATA CD 760 AS BK
  • 6 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Dung tích lò 59 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Nướng Tự Làm Sạch TEKA HL 940
  Giá đặc biệt 32.470.000 ₫ Regular Price 40.590.000 ₫
  • 10 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò 91 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Nướng Tự Làm Sạch TEKA HL 870
  Giá đặc biệt 23.840.000 ₫ Regular Price 29.799.000 ₫
  • 10 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò 65 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Nướng Tự Làm Sạch TEKA HL 850
  Giá đặc biệt 20.410.000 ₫ Regular Price 25.509.000 ₫
  • 9 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 200
  • Xuất xứ Tây Ban Nha
  • Dung tích lò 56 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 6. Lò Nướng Tự Làm Sạch CATA HGR 110 AS BK
  Giá đặc biệt 13.880.000 ₫ Regular Price 18.500.000 ₫
  • 11 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Trung Quốc
  • Dung tích lò 59 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 7. Lò Nướng Tự Làm Sạch SIEMENS HB86P575
  Liên hệ
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích lò 42 lít
  • Điều khiển Cơ
  Tìm hiểu thêm
 8. Lò Nướng Tự Làm Sạch BRANDT FP1364M
  Giá đặc biệt 28.720.000 ₫ Regular Price 35.900.000 ₫
  • 10 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 270
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò 60 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 9. Lò Nướng Tự Làm Sạch BRANDT FP1061W
  Giá đặc biệt 26.320.000 ₫ Regular Price 32.900.000 ₫
  • 8 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 275
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò 53 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 10. Lò Nướng Tự Làm Sạch NARDI FEX 47T 70 N5
  Giá đặc biệt 35.100.000 ₫ Regular Price 39.000.000 ₫
  • 10 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò từ 50-60 lít
  • Điều kiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 11. Lò Nướng Tự Làm Sạch NARDI FEX 27 62 XS
  Giá đặc biệt 20.340.000 ₫ Regular Price 22.600.000 ₫
  • 6 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 0
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò từ 50-60 lít
  • Điều kiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 12. Lò Nướng Tự Làm Sạch NARDI FEX 07 7 N
  Giá đặc biệt 12.150.000 ₫ Regular Price 13.500.000 ₫
  • 4 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 240
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò từ 50-60 lít
  • Điều kiển cơ
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần