Lò Nướng Tự Làm Sạch NARDI

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Nướng Tự Làm Sạch NARDI FEAD 0784 XN
  Giá đặc biệt 35.820.000 ₫ Regular Price 39.800.000 ₫
  • 4 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 0
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò dưới 50 lít
  • Điều kiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Nướng Tự Làm Sạch NARDI FEX 07 59 XS
  Giá đặc biệt 17.910.000 ₫ Regular Price 19.900.000 ₫
  • 5 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 240
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò từ 50-60 lít
  • Điều kiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Nướng Tự Làm Sạch NARDI FEX 07 7 N
  Giá đặc biệt 12.150.000 ₫ Regular Price 13.500.000 ₫
  • 4 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 240
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò từ 50-60 lít
  • Điều kiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Nướng Tự Làm Sạch NARDI FEX 27 62 XS
  Giá đặc biệt 20.340.000 ₫ Regular Price 22.600.000 ₫
  • 6 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 0
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò từ 50-60 lít
  • Điều kiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Nướng Tự Làm Sạch NARDI FEX 47T 70 N5
  Giá đặc biệt 35.100.000 ₫ Regular Price 39.000.000 ₫
  • 10 chế độ nướng
  • Nhiệt độ nướng cao nhất 250
  • Xuất xứ Châu Âu
  • Dung tích lò từ 50-60 lít
  • Điều kiển cơ
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần