Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH BFL634GW1
  Giá đặc biệt 22.610.000 ₫ Regular Price 23.789.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH HMT75M664
  12.690.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 800W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 20 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH HMT72M654
  10.850.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 800 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 20 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH BFL634GS1
  20.710.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH BFL634GB1
  22.420.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 6. Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH HMT84G654B
  14.710.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 25 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 7. Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH HMT75M624
  11.690.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 800W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 20 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 8. Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH HMT72G650
  Giá đặc biệt 9.410.000 ₫ Regular Price 9.650.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 800W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 17 lít
  • Điều khiển cơ
  Tìm hiểu thêm
 9. Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH BFR634GS1
  Giá đặc biệt 25.080.000 ₫ Regular Price 29.500.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
 10. Lò Vi Sóng Âm Tủ BOSCH BFL634GS1B
  20.950.000 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển điện tử
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần