Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

19 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BM450110
  100.000.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 1000 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 36 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 2. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP225130
  Giá đặc biệt 94.240.000,00 ₫ Regular Price 99.200.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 3. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP224130
  Giá đặc biệt 94.240.000,00 ₫ Regular Price 99.200.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 4. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP225110
  Giá đặc biệt 94.240.000,00 ₫ Regular Price 99.200.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 5. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP224110
  Giá đặc biệt 94.240.000,00 ₫ Regular Price 99.200.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 6. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP225100
  Giá đặc biệt 84.650.000,00 ₫ Regular Price 89.100.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 7. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP224100
  Giá đặc biệt 84.650.000,00 ₫ Regular Price 89.100.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 900 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 21 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 8. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP251130
  100.000.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 1000 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 36 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 9. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP250130
  100.000.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 1000 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 36 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 10. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP251110
  100.000.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 1000 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 36 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 11. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP250110
  100.000.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 1000 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 36 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
 12. Lò Vi Sóng Kết Hợp Nướng GAGGENAU BMP251100
  100.000.000,00 ₫
  • 5 mức công suất vi sóng
  • Công suất tối đa 1000 W
  • Xuất xứ châu Âu
  • Dung tích 36 lít
  • Điều khiển Cảm ứng
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

19 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần