Máy Giặt SIEMENS

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy Giặt SIEMENS WM12E467EE
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 7 kg

  Màn hình hiển thị LED

  Tốc độ vòng quay 1200 vòng / phút

  Bản lề cửa bên trái

  Kích thước (CxRxS): 848 x 598 x 590 mm

  Tìm hiểu thêm
 2. Máy Giặt SIEMENS WM14K268EE
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 8 kg

  Màn hình hiển thị LED

  Tốc độ vòng quay 1400 vòng / phút

  Bản lề cửa bên trái

  Kích thước (CxRxS): 848 x 598 x 590 mm

   

  Tìm hiểu thêm
 3. Máy Giặt SIEMENS WM14Q48XEE
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 8 kg

  Màn hình hiển thị LED

  Tốc độ vòng quay 1400 vòng / phút

  Bản lề cửa bên trái

  Kích thước (CxRxS): 848 x 598 x 550 mm

  Tìm hiểu thêm
 4. Máy Giặt SIEMENS WM14W69XEE
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 8 kg

  Màn hình hiển thị LED

  Tốc độ vòng quay 1400 vòng / phút

  Bản lề cửa bên trái

  Kích thước (CxRxS): 848 x 598 x 590 mm

  Tìm hiểu thêm
 5. Máy Giặt SIEMENS WM14Y74XES
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 9 kg

  Màn hình hiển thị TFT

  Tốc độ vòng quay 1400 vòng / phút

  Bản lề cửa bên trái

  Kích thước (CxRxS): 848 x 598 x 632 mm

  Tìm hiểu thêm
 6. Máy Giặt SIEMENS WM16S890EE
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 8 kg

  Màn hình hiển thị LCD

  Tốc độ vòng quay 1600 vòng / phút

  Bản lề cửa bên trái

  Kích thước (CxRxS): 842 x 600 x 590 mm

  Tìm hiểu thêm
 7. Máy Giặt SIEMENS WM16Y89XEE
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 8 kg

  Màn hình hiển thị TFT

  Tốc độ vòng quay 1600 vòng / phút

  Bản lề cửa bên trái

  Kích thước (CxRxS): 850 x 600 x 590 mm

  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần