Máy Rửa Bát Độc Lập MIELE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy Rửa Bát Độc Lập MIELE G4940Jubilee
  Liên hệ

  Đặc biệt tiết kiệm - hiệu suất  A++

  Tiết kiệm thêm 40% điện  – kết nối nước nóng

  Xếp bát đĩa dễ dàng – Comfort basket design

  Linh hoạt tối đa – Giàn có thể điều chỉnh được chiều cao.

  Mở và đóng cửa dễ dàng – ComfortClose

  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần