Máy Rửa Bát Độc Lập SIEMENS

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy Rửa Bát Độc Lập SIEMENS SN24D200EU
  Liên hệ
  • Dung Tích Rửa 12 (bộ)
  • 4 chương trình rửa chính
  • Có trang bị giỏ đựng dao kéo 
  • Xuất xứ Châu Âu
  Tìm hiểu thêm
 2. Máy Rửa Bát Độc Lập SIEMENS SN24D203EU
  Liên hệ
  • Dung Tích Rửa 12 (bộ)
  • 4 chương trình rửa chính
  • Có trang bị giỏ đựng dao kéo 
  • Xuất xứ Châu Âu
  Tìm hiểu thêm
 3. Máy Rửa Bát Độc Lập SIEMENS SN24D800EU
  Liên hệ
  • Dung Tích Rửa 12 (bộ)
  • 4 chương trình rửa chính
  • Có trang bị giỏ đựng dao kéo trong giàn thấp
  • Xuất xứ Châu Âu
  Tìm hiểu thêm
 4. Máy Rửa Bát Độc Lập SIEMENS SN24D803EU
  Liên hệ
  • Dung Tích Rửa 12 (bộ)
  • 4 chương trình rửa chính
  • Có trang bị giá xếp đồ mở rộng
  • Xuất xứ Châu Âu
  Tìm hiểu thêm
 5. Máy Rửa Bát Độc Lập SIEMENS SN26M299EU
  Liên hệ
  • Dung Tích Rửa 14 (bộ)
  • 6 chương trình rửa chính
  • Có trang bị giá xếp đồ mở rộng
  • Xuất xứ Châu Âu
  Tìm hiểu thêm
 6. Máy Rửa Bát Độc Lập SIEMENS SN26U893EU
  Liên hệ
  • Dung Tích Rửa 13 (bộ)
  • 6 chương trình rửa chính
  • Có trang bị giá xếp đồ mở rộng
  • Xuất xứ Châu Âu
  Tìm hiểu thêm
 7. Máy Rửa Bát Độc Lập SIEMENS SN26V896EU
  Liên hệ
  • Dung Tích Rửa 13 (bộ)
  • 6 chương trình rửa chính
  • Có trang bị giá xếp đồ mở rộng
  • Xuất xứ Châu Âu
  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần