Máy Sấy Quần Áo SIEMENS

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy Sấy Quần Áo SIEMENS WT44W100EE
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 8 kg

  Màn hình hiển thị LED

  Phương pháp sấy: ngưng tụ

  Bản lề cửa bên phải

  Kích thước (CxRxS): 842 x 598 x 626 mm

  Tìm hiểu thêm
 2. Máy Sấy Quần Áo SIEMENS WT46B210EE
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 8 kg

  Màn hình hiển thị LED

  Phương pháp sấy: ngưng tụ

  Bản lề cửa bên phải

  Kích thước (CxRxS): 842 x 598 x 599 mm

  Tìm hiểu thêm
 3. Máy Sấy Quần Áo SIEMENS WT46W59XEE
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 7 kg

  Màn hình hiển thị LCD

  Phương pháp sấy: ngưng tụ

  Bản lề cửa bên phải

  Kích thước (CxRxS): 842 x 598 x 626 mm

  Tìm hiểu thêm
 4. Máy Sấy Quần Áo SIEMENS WT46Y701EE
  Liên hệ

  Trọng lượng tải: 6 kg

  Màn hình hiển thị TFT

  Phương pháp sấy: ngưng tụ

  Bản lề cửa bên phải

  Kích thước (CxRxS): 842 x 598 x 601 mm

   

  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần