Tủ Lạnh Side By Side SIEMENS

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Tủ Lạnh Side By Side SIEMENS KA62DA71
  Liên hệ

  Tổng dung tích: 526(l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề mở 2 bên

  Kích thước: (C)1760 x (R)910 x (S)730

  Tìm hiểu thêm
 2. Tủ Lạnh Side By Side SIEMENS KA62DP91
  Liên hệ

  Tổng dung tích: 526(l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề mở 2 bên

  Kích thước: (C)1756 x (R)910 x (S)730

  Tìm hiểu thêm
 3. Tủ Lạnh Side By Side SIEMENS KA62DV71
  Liên hệ

  Tổng dung tích: 559(l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề mở 2 bên

  Kích thước: (C)1756 x (R)910 x (S)730

  Tìm hiểu thêm
 4. Tủ Lạnh Side By Side SIEMENS KA62NA75
  Liên hệ

  Tổng dung tích: 604(l)

  Xuất xứ Châu Âu

  Bản lề mở 2 bên

  Kích thước: (C)1756 x (R)910 x (S)730

  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần