Vòi Rửa Bát BLANCO

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOLINUS-S Alu Metallic
  Giá đặc biệt 10.000.000 ₫ Regular Price 11.770.000 ₫

  Chất liệu: Đá Silgranite PuraDur II 

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kết nối nước nóng, lạnh

  Trang bị lưới tạo bọt chống cặn 

  Tìm hiểu thêm
 2. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOZIA 9 Anthracite
  Giá đặc biệt 11.030.000 ₫ Regular Price 12.980.000 ₫
 3. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOZIA 9 Alu Metallic
  Giá đặc biệt 11.030.000 ₫ Regular Price 12.980.000 ₫
 4. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOZIA 8S Jasmine
  Giá đặc biệt 11.780.000 ₫ Regular Price 13.860.000 ₫
 5. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOZIA 8S Anthracite
  Giá đặc biệt 11.780.000 ₫ Regular Price 13.860.000 ₫
 6. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOZIA 8S Alu Metallic
  Giá đặc biệt 11.780.000 ₫ Regular Price 13.860.000 ₫
 7. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOMILA
  Giá đặc biệt 2.720.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫

  Chất liệu: Inox cao cấp

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kết nối nước nóng, lạnh

  Trang bị lưới tạo bọt chống cặn 

  Tìm hiểu thêm
 8. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOMIDA-Jasmine
  Giá đặc biệt 2.720.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫

  Chất liệu: Đá Silgranite PuraDur II 

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kết nối nước nóng, lạnh

  Trang bị lưới tạo bọt chống cặn 

  Tìm hiểu thêm
 9. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOMIDA-Champagne
  Giá đặc biệt 2.720.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫

  Chất liệu: Đá Silgranite PuraDur II 

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kết nối nước nóng, lạnh

  Trang bị lưới tạo bọt chống cặn 

  Tìm hiểu thêm
 10. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOMIDA-Anthracite
  Giá đặc biệt 2.720.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫

  Chất liệu: Đá Silgranite PuraDur II 

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kết nối nước nóng, lạnh

  Trang bị lưới tạo bọt chống cặn 

  Tìm hiểu thêm
 11. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOMIDA-Alu Metallic
  Giá đặc biệt 2.720.000 ₫ Regular Price 3.200.000 ₫

  Chất liệu: Đá Silgranite PuraDur II 

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kết nối nước nóng, lạnh

  Trang bị lưới tạo bọt chống cặn 

  Tìm hiểu thêm
 12. Vòi Rửa Bát BLANCO BLANCOLINUS-S Jasmine
  Giá đặc biệt 10.000.000 ₫ Regular Price 11.770.000 ₫

  Chất liệu: Đá Silgranite PuraDur II 

  Xuất xứ: Châu Âu

  Kết nối nước nóng, lạnh

  Trang bị lưới tạo bọt chống cặn 

  Tìm hiểu thêm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

15 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần