• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Bếp điện CATA 604 HVI S/M
Bếp điện CATA 604 HVI S/M
 • Điều khiển Cảm ứng, Núm xoay
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
8.630.000 đ * 11.500.000 đ *
Bếp từ CATA GIGA 600 BK
Bếp từ CATA GIGA 600 BK
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
21.600.000 đ * 27.000.000 đ *
Bếp từ CATA GIGA 750 BK
Bếp từ CATA GIGA 750 BK
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 6 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
35.200.000 đ * 44.000.000 đ *
Bếp từ CATA IB 2 PLUS BK
Bếp từ CATA IB 2 PLUS BK
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
11.250.000 đ * 12.000.000 đ *
Bếp từ CATA IB 302 BK
Bếp từ CATA IB 302 BK
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 300 mm
8.250.000 đ * 10.000.000 đ *
Bếp từ CATA IB 603 BK
Bếp từ CATA IB 603 BK
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
13.650.000 đ * 18.200.000 đ *
Bếp từ CATA IB 603 WH
Bếp từ CATA IB 603 WH
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
13.600.000 đ * 17.000.000 đ *
Bếp từ CATA IB 604 BK
Bếp từ CATA IB 604 BK
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
13.650.000 đ * 18.200.000 đ *
Bếp từ CATA IB 753 BK
Bếp từ CATA IB 753 BK
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
13.730.000 đ * 18.000.000 đ *
Bếp từ CATA IB 772 BK
Bếp từ CATA IB 772 BK
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 800 mm
13.880.000 đ * 18.500.000 đ *
Bếp từ CATA ISB 603 BK
Bếp từ CATA ISB 603 BK
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
14.000.000 đ * 17.500.000 đ *
Bếp từ CATA ISB 603 WH
Bếp từ CATA ISB 603 WH
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
15.750.000 đ * 20.999.000 đ *
Bếp từ CATA ISB 704 BK
Bếp từ CATA ISB 704 BK
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
17.240.000 đ * 18.150.000 đ *
Bếp hỗn hợp điện từ CATA IT 772
Bếp hỗn hợp điện từ CATA IT 772
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
14.000.000 đ * 17.500.000 đ *
Bếp hỗn hợp điện từ CATA IT 773
Bếp hỗn hợp điện từ CATA IT 773
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
15.200.000 đ * 19.000.000 đ *
Bếp gas CATA LCI 302 BK
Bếp gas CATA LCI 302 BK
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 700 mm
3.680.000 đ * 4.600.000 đ *
Bếp gas CATA LCI 702
Bếp gas CATA LCI 702
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 700 mm
4.960.000 đ * 6.200.000 đ *
Bếp gas CATA LCI 912
Bếp gas CATA LCI 912
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 900 mm
5.760.000 đ * 7.200.000 đ *
Bếp điện CATA T 604 A
Bếp điện CATA T 604 A
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
8.800.000 đ * 11.000.000 đ *
Bếp điện CATA TCD 772
Bếp điện CATA TCD 772
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 800 mm
9.600.000 đ * 12.000.000 đ *
Bếp điện CATA TD 302
Bếp điện CATA TD 302
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 300 mm
6.000.000 đ * 7.500.000 đ *
Bếp điện CATA TT 603
Bếp điện CATA TT 603
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
9.200.000 đ * 11.500.000 đ *
Bếp từ CATA IB 6203 BK
Bếp từ CATA IB 6203 BK
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
12.800.000 đ * 16.000.000 đ *
Đã xem