• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Bếp gas HAFELE HC-G301A 533.02.812
Bếp gas HAFELE HC-G301A 533.02.812
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 1 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 300 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp gas HAFELE HC-G802A 533.02.807
Bếp gas HAFELE HC-G802A 533.02.807
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 800 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp gas HAFELE HC-G803A 533.02.808
Bếp gas HAFELE HC-G803A 533.02.808
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 800 mm
9.340.000 đ * 10.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I302B 536.01.670
Bếp từ HAFELE HC-I302B 536.01.670
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 300 mm
12.740.000 đ * 14.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I603B 536.01.601
Bếp từ HAFELE HC-I603B 536.01.601
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
16.140.000 đ * 18.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I604A 536.01.731
Bếp từ HAFELE HC-I604A 536.01.731
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
20.390.000 đ * 23.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I604B 535.02.201
Bếp từ HAFELE HC-I604B 535.02.201
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 600 mm
16.990.000 đ * 19.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I772A 536.01.695
Bếp từ HAFELE HC-I772A 536.01.695
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
16.990.000 đ * 19.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I773B 536.01.595
Bếp từ HAFELE HC-I773B 536.01.595
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
18.700.000 đ * 21.990.000 đ *
Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-M772A 536.01.805
Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-M772A 536.01.805
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
19.110.000 đ * 22.490.000 đ *
Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-M773A 536.01.705
Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-M773A 536.01.705
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng Kích thước đặc biệt
21.240.000 đ * 24.990.000 đ *
Bếp điện HAFELE HC-R302A 536.01.620
Bếp điện HAFELE HC-R302A 536.01.620
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 300 mm
8.990.000 đ * 9.990.000 đ *
Bếp điện HAFELE HC-R603B 536.01.631
Bếp điện HAFELE HC-R603B 536.01.631
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
11.890.000 đ * 13.990.000 đ *
Bếp điện HAFELE HC-R604A 536.01.751
Bếp điện HAFELE HC-R604A 536.01.751
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 600 mm
15.710.000 đ * 18.490.000 đ *
Bếp điện Hafele HC-R772A 536.01.795
Bếp điện Hafele HC-R772A 536.01.795
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 800 mm
12.740.000 đ * 14.990.000 đ *
Bếp gas HAFELE HC-G863A 533.02.829
Bếp gas HAFELE HC-G863A 533.02.829
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt kính, kiềng inox
 • Khổ rộng 860 mm
Ngừng kinh doanh
Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-M772B 536.01.815
Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-M772B 536.01.815
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • 1 vòng bếp điện 1 vòng bếp cảm ứng
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 770 mm
18.600.000 đ * 21.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-IF77A 536.61.555
Bếp từ HAFELE HC-IF77A 536.61.555
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vùng nấu cảm ứng
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 770 mm
19.500.000 đ * 22.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I773C 536.01.835
Bếp từ HAFELE HC-I773C 536.01.835
 • Điều khiển Cảm ứng trượt vòng tròn
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 770 mm
19.500.000 đ * 22.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-IF60A 536.01.871
Bếp từ HAFELE HC-IF60A 536.01.871
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vùng nấu cảm ứng
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 590 mm
22.000.000 đ * 25.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-L604C 535.02.211
Bếp từ HAFELE HC-L604C 535.02.211
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vùng nấu cảm ứng
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 576 mm
19.500.000 đ * 22.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-I603C 536.01.841
Bếp từ HAFELE HC-I603C 536.01.841
 • Điều khiển Cảm ứng trượt vòng tròn
 • Số vòng bếp 3 vùng nấu cảm ứng từ
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 590 mm
18.600.000 đ * 21.990.000 đ *
Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-IHH80A 539.66.698
Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-IHH80A 539.66.698
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vùng nấu cảm ứng
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 770 mm
67.900.000 đ * 79.990.000 đ *
Bếp từ HAFELE HC-IHH77A 539.66.822
Bếp từ HAFELE HC-IHH77A 539.66.822
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vùng nấu cảm ứng
 • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
 • Khổ rộng 770 mm
50.900.000 đ * 59.990.000 đ *
Bếp gas HAFELE HC-G782A 538.06.287
Bếp gas HAFELE HC-G782A 538.06.287
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt kính, kiềng bằng gang
 • Khổ rộng 780 mm
5.600.000 đ * 5.990.000 đ *
Bếp gas Domino HAFELE HC-G301B 533.02.853
Bếp gas Domino HAFELE HC-G301B 533.02.853
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 1 vòng bếp
 • Chất liệu mặt kính, kiềng bằng gang
 • Khổ rộng 300 mm
3.700.000 đ * 3.990.000 đ *
Bếp gas HAFELE HC-G863B 538.06.298
Bếp gas HAFELE HC-G863B 538.06.298
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt kính, kiềng bằng gang
 • Khổ rộng 865 mm
6.600.000 đ * 6.990.000 đ *
Đã xem