Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 27

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-M772B 536.01.815
  Giá đặc biệt 18.600.000đ Regular Price 21.990.000đ

  Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-M772B 536.01.815

   • Điều khiển Cảm ứng trượt
   • 1 vòng bếp điện 1 vòng bếp cảm ứng
   • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
   • Khổ rộng 770 mm
 2. Bếp từ HAFELE HC-IF77A 536.61.555
  Giá đặc biệt 19.500.000đ Regular Price 22.990.000đ

  Bếp từ HAFELE HC-IF77A 536.61.555

   • Điều khiển Cảm ứng trượt
   • Số vòng bếp 3 vùng nấu cảm ứng
   • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
   • Khổ rộng 770 mm
 3. Bếp từ HAFELE HC-I773C 536.01.835
  Giá đặc biệt 19.500.000đ Regular Price 22.990.000đ

  Bếp từ HAFELE HC-I773C 536.01.835

   • Điều khiển Cảm ứng trượt vòng tròn
   • Số vòng bếp 3 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
   • Khổ rộng 770 mm
 4. Bếp từ HAFELE HC-IF60A 536.01.871
  Giá đặc biệt 23.700.000đ Regular Price 27.990.000đ

  Bếp từ HAFELE HC-IF60A 536.01.871

   • Điều khiển Cảm ứng trượt
   • Số vòng bếp 4 vùng nấu cảm ứng
   • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
   • Khổ rộng 590 mm
 5. Bếp từ HAFELE HC-L604C 535.02.211
  Giá đặc biệt 19.500.000đ Regular Price 22.990.000đ

  Bếp từ HAFELE HC-L604C 535.02.211

   • Điều khiển Cảm ứng trượt
   • Số vòng bếp 4 vùng nấu cảm ứng
   • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
   • Khổ rộng 576 mm
 6. Bếp từ HAFELE HC-I603C 536.01.841
  Giá đặc biệt 18.600.000đ Regular Price 21.990.000đ

  Bếp từ HAFELE HC-I603C 536.01.841

   • Điều khiển Cảm ứng trượt vòng tròn
   • Số vòng bếp 3 vùng nấu cảm ứng từ
   • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
   • Khổ rộng 590 mm
 7. Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-IHH80A 539.66.698
  Giá đặc biệt 67.900.000đ Regular Price 79.990.000đ

  Bếp hỗn hợp điện từ HAFELE HC-IHH80A 539.66.698

   • Điều khiển Cảm ứng trượt
   • Số vòng bếp 3 vùng nấu cảm ứng
   • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
   • Khổ rộng 770 mm
 8. Bếp từ HAFELE HC-IHH77A 539.66.822
  Giá đặc biệt 50.900.000đ Regular Price 59.990.000đ

  Bếp từ HAFELE HC-IHH77A 539.66.822

   • Điều khiển Cảm ứng trượt
   • Số vòng bếp 4 vùng nấu cảm ứng
   • Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran
   • Khổ rộng 770 mm
 9. Bếp gas HAFELE HC-G782A 538.06.287
  Giá đặc biệt 5.600.000đ Regular Price 5.990.000đ

  Bếp gas HAFELE HC-G782A 538.06.287

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 2 vòng bếp
   • Chất liệu mặt kính, kiềng bằng gang
   • Khổ rộng 780 mm
 10. Bếp gas Domino HAFELE HC-G301B 533.02.853
  Giá đặc biệt 3.700.000đ Regular Price 3.990.000đ

  Bếp gas Domino HAFELE HC-G301B 533.02.853

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 1 vòng bếp
   • Chất liệu mặt kính, kiềng bằng gang
   • Khổ rộng 300 mm
 11. Bếp gas HAFELE HC-G863B 538.06.298
  Giá đặc biệt 6.600.000đ Regular Price 6.990.000đ

  Bếp gas HAFELE HC-G863B 538.06.298

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 3 vòng bếp
   • Chất liệu mặt kính, kiềng bằng gang
   • Khổ rộng 865 mm
 12. Bếp gas HAFELE HC-G301A
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 10.610.000đ Regular Price 12.490.000đ

  Bếp gas HAFELE HC-G301A 533.02.812

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 1 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
   • Khổ rộng 300 mm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 27

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng