• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Bếp gas TEKA CGW Lux 78 2G 1P AI AL 2TR CI
Bếp gas TEKA CGW Lux 78 2G 1P AI AL 2TR CI
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 800 mm
15.040.000 đ * 17.699.000 đ *
Clearance sale
Bếp gas TEKA CGW Lux 86 2G AI AL 2TR CI
Bếp gas TEKA CGW Lux 86 2G AI AL 2TR CI
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 900 mm
13.920.000 đ * 16.380.000 đ *
Bếp gas TEKA CGW Lux 86 3G AI AL 2TR CI
Bếp gas TEKA CGW Lux 86 3G AI AL 2TR CI
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 900 mm
15.050.000 đ * 17.700.000 đ *
Bếp gas TEKA CGW Lux 86 TC 2G AI AL 2TR CI
Bếp gas TEKA CGW Lux 86 TC 2G AI AL 2TR CI
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 900 mm
21.410.000 đ * 25.190.000 đ *
Bếp gas TEKA CGW Lux 86 TC 3G AI AL 2TR CI
Bếp gas TEKA CGW Lux 86 TC 3G AI AL 2TR CI
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 900 mm
23.090.000 đ * 27.160.000 đ *
Bếp gas TEKA CGW Lux 86 TC 3G AI AL TR
Bếp gas TEKA CGW Lux 86 TC 3G AI AL TR
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 900 mm
23.090.000 đ * 27.160.000 đ *
Bếp gas TEKA E/602 4G AI
Bếp gas TEKA E/602 4G AI
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Inox
 • Khổ rộng 600 mm
5.520.000 đ * 6.490.000 đ *
Bếp gas TEKA E/730 2G 1P AI AL
Bếp gas TEKA E/730 2G 1P AI AL
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Inox
 • Khổ rộng 700 mm
7.390.000 đ * 8.690.000 đ *
Bếp gas TEKA EM 60 3G 1P AI TR
Bếp gas TEKA EM 60 3G 1P AI TR
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Inox
 • Khổ rộng 600 mm
7.720.000 đ * 9.080.000 đ *
Bếp gas TEKA EM/30 2G AI AL
Bếp gas TEKA EM/30 2G AI AL
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Inox
 • Khổ rộng 300 mm
4.700.000 đ * 4.950.000 đ *
Bếp gas TEKA EW 60 4G AI AL CI
Bếp gas TEKA EW 60 4G AI AL CI
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Inox
 • Khổ rộng 600 mm
11.590.000 đ * 13.630.000 đ *
Bếp gas TEKA GK Lux 73 2G AI AL
Bếp gas TEKA GK Lux 73 2G AI AL
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 700 mm
5.690.000 đ * 6.699.000 đ *
Bếp gas TEKA GK Lux 86 3G AI AL
Bếp gas TEKA GK Lux 86 3G AI AL
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 900 mm
6.720.000 đ * 7.909.000 đ *
Bếp từ TEKA IR 321
Bếp từ TEKA IR 321
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 300 mm
13.080.000 đ * 15.390.000 đ *
Bếp từ TEKA IR 6320
Bếp từ TEKA IR 6320
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
21.310.000 đ * 25.070.000 đ *
Bếp hỗn hợp điện từ TEKA IR 720
Bếp hỗn hợp điện từ TEKA IR 720
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 700 mm
18.230.000 đ * 21.450.000 đ *
Bếp từ TEKA IR 721
Bếp từ TEKA IR 721
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 700 mm
16.540.000 đ * 19.460.000 đ *
Bếp từ TEKA IR 8300 HS
Bếp từ TEKA IR 8300 HS
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 800 mm
26.360.000 đ * 31.009.000 đ *
Bếp từ TEKA IR 831
Bếp từ TEKA IR 831
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 800 mm
25.420.000 đ * 29.910.000 đ *
Bếp từ TEKA IRF 641
Bếp từ TEKA IRF 641
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
22.440.000 đ * 26.400.000 đ *
Bếp từ TEKA IRF 9430
Bếp từ TEKA IRF 9430
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 900 mm
33.000.000 đ * 38.819.000 đ *
Bếp từ TEKA IRF 9480 TFT TABLET
Bếp từ TEKA IRF 9480 TFT TABLET
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 900 mm
69.090.000 đ * 81.280.000 đ *
Bếp từ TEKA IRS 631
Bếp từ TEKA IRS 631
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
19.720.000 đ * 23.200.000 đ *
Bếp từ TEKA IRS 641
Bếp từ TEKA IRS 641
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
20.370.000 đ * 23.970.000 đ *
Bếp từ TEKA IRS 943
Bếp từ TEKA IRS 943
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 900 mm
31.410.000 đ * 36.950.000 đ *
Bếp từ TEKA IT 6350 IKNOB
Bếp từ TEKA IT 6350 IKNOB
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
25.610.000 đ * 30.130.000 đ *
Bếp từ TEKA IT 6420
Bếp từ TEKA IT 6420
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
21.780.000 đ * 25.620.000 đ *
Bếp từ TEKA IZF 6424
Bếp từ TEKA IZF 6424
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
Giá: Liên hệ
Bếp điện TEKA TB 6415
Bếp điện TEKA TB 6415
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 600 mm
9.820.000 đ * 11.550.000 đ *
Bếp điện TEKA TR 600
Bếp điện TEKA TR 600
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 600 mm
9.820.000 đ * 11.550.000 đ *
Bếp điện TEKA TR 631
Bếp điện TEKA TR 631
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 600 mm
12.240.000 đ * 14.400.000 đ *
Bếp điện TEKA TR 6320
Bếp điện TEKA TR 6320
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 600 mm
12.240.000 đ * 14.400.000 đ *
Bếp điện TEKA TR 641.4
Bếp điện TEKA TR 641.4
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 600 mm
7.480.000 đ * 8.800.000 đ *
Bếp điện TEKA TR 6420
Bếp điện TEKA TR 6420
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 600 mm
13.000.000 đ * 15.290.000 đ *
Year end sale
Bếp điện TEKA TR 831 HZ
Bếp điện TEKA TR 831 HZ
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 3 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 800 mm
17.380.000 đ * 20.450.000 đ *
Bếp gas TEKA VR 90 4G AI AL TR
Bếp gas TEKA VR 90 4G AI AL TR
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 900 mm
16.360.000 đ * 19.250.000 đ *
Bếp từ TEKA VR TC 95 4I
Bếp từ TEKA VR TC 95 4I
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 900 mm
45.530.000 đ * 53.560.000 đ *
Bếp từ TEKA VRTC 95 4I
Bếp từ TEKA VRTC 95 4I
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 4 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro kera
 • Khổ rộng 900 mm
45.530.000 đ * 53.560.000 đ *
Bếp gas TEKA VT2 1G AI AL TR
Bếp gas TEKA VT2 1G AI AL TR
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 1 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 300 mm
11.130.000 đ * 13.090.000 đ *
Bếp gas TEKA VT2 2G AI AL TR
Bếp gas TEKA VT2 2G AI AL TR
 • Điều khiển Núm xoay
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
 • Khổ rộng 300 mm
9.250.000 đ * 10.880.000 đ *
Bếp hỗn hợp điện từ Teka_IZ7200HL
Bếp hỗn hợp điện từ Teka_IZ7200HL
 • Điều khiển Cảm ứng trượt
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính ceramic
 • Khổ rộng 730 mm
19.250.000 đ * 22.649.000 đ *
Bếp từ TEKA IZ 7210
Bếp từ TEKA IZ 7210
 • Điều khiển Cảm ứng
 • Số vòng bếp 2 vòng bếp
 • Chất liệu mặt bếp Kính Euro Kera
 • Khổ rộng 730 mm
17.480.000 đ * 20.559.000 đ *
Đã xem