• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA C-2 AG
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA C-2 AG
 • Thiết kế chậu 2 hố vuông 
 • Độ sâu hố chậu: 180 mm
 • Tính năng: Hệ thông thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thông chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
 • Kích thước (R x S): 780 x 480 mm
 • Kích thước mỗi hố chậu (R x S): 330 x 380 mm
3.840.000 đ * 4.800.000 đ *
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CB 2
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CB 2
 • Thiết kế chậu 2 hố chậu vuông 
 • Độ sâu hố chậu: 200 mm
 • Tính năng: Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
 • Kích thước (R x S): 770 x 440 mm
 • Kích thước mỗi hố chậu (R x S): 2x (350 x 400) mm
6.400.000 đ * 8.000.000 đ *
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CB 40-40
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CB 40-40
 • Thiết kế chậu 1 hố chậu vuông 
 • Độ sâu hố chậu: 200 mm
 • Tính năng: Hệ thống thoát nước theo tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
 • Kích thước (R x S): 433 x 433 mm
 • Kích thước mỗi hố chậu (R x S): 433 x 433 mm
2.080.000 đ * 2.600.000 đ *
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CB 45-40
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CB 45-40
 • Thiết kế chậu 1 hố vuông
 • Độ sâu hố chậu: 200 mm
 • Tính năng: Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nóng lạnh
 • Kích thước (R x S): 433 x 433 mm
 • Kích thước mỗi hố chậu (R x S): 433 x 433 mm
2.160.000 đ * 2.700.000 đ *
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CD-1 RIGHT
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CD-1 RIGHT
 • Thiết kế chậu 1 hố chậu, 1 bàn chờ
 • Độ sâu hố chậu: 180 mm
 • Tính năng: Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
 • Kích thước tổng quát (R x S): 780 x 480 mm
 • Kích thước khoét đá (R x S): 760 x 460 mm
2.960.000 đ * 3.700.000 đ *
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA R-2 AG
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA R-2 AG
 • Thiết kế chậu 2 hố bo tròn
 • Độ sâu hố chậu: 180mm
 • Tính năng: Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
 • Kích thước tổng quát (R x S): 820 x 420  mm
 • Kích thước mỗi hố chậu (R x S): 540 x 340 mm
3.840.000 đ * 4.800.000 đ *
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA RS-1
Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA RS-1
 • Thiết kế chậu 1 hố tròn
 • Độ sâu hố chậu: 180 mm
 • Tính năng: Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Chống ồn với sơn chống ồn bao quanh hố chậu, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
 • Kích thước tổng quát (R x S): 430 x 430 mm
 • Giới hạn chiều cao lắp đặt: 80 mm
2.080.000 đ * 2.600.000 đ *
Đã xem