Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 13

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Chậu rửa âm bàn bếp CATA C-2 AG
  Giá đặc biệt 3.840.000đ Regular Price 4.800.000đ

  Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA C-2 AG

   • Thiết kế chậu 2 hố vuông 
   • Độ sâu hố chậu: 180 mm
   • Tính năng: Hệ thông thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thông chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
   • Kích thước (R x S): 780 x 480 mm
   • Kích thước mỗi hố chậu (R x S): 330 x 380 mm
 2. Chậu rửa âm bàn bếp CATA CB 2
  Giá đặc biệt 6.400.000đ Regular Price 8.000.000đ

  Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CB 2

   • Thiết kế chậu 2 hố chậu vuông 
   • Độ sâu hố chậu: 200 mm
   • Tính năng: Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
   • Kích thước (R x S): 770 x 440 mm
   • Kích thước mỗi hố chậu (R x S): 2x (350 x 400) mm
 3. Chậu rửa âm bàn bếp CATA CB 40-40
  Giá đặc biệt 2.080.000đ Regular Price 2.600.000đ

  Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CB 40-40

   • Thiết kế chậu 1 hố chậu vuông 
   • Độ sâu hố chậu: 200 mm
   • Tính năng: Hệ thống thoát nước theo tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
   • Kích thước (R x S): 433 x 433 mm
   • Kích thước mỗi hố chậu (R x S): 433 x 433 mm
 4. Chậu rửa âm bàn bếp CATA CB 45-40
  Giá đặc biệt 2.160.000đ Regular Price 2.700.000đ

  Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CB 45-40

   • Thiết kế chậu 1 hố vuông
   • Độ sâu hố chậu: 200 mm
   • Tính năng: Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nóng lạnh
   • Kích thước (R x S): 433 x 433 mm
   • Kích thước mỗi hố chậu (R x S): 433 x 433 mm
 5. Chậu rửa dương bàn bếp CATA CD-1 LEFT
  Giá đặc biệt 2.960.000đ Regular Price 3.700.000đ

  Chậu rửa bát dương bàn bếp CATA CD-1 LEFT

   • Thiết kế chậu 1 hố chậu, 1 bàn chờ
   • Độ sâu hố chậu: 180 mm
   • Tính năng: Thiết kế cao cấp mang đậm phong cách Châu Âu, Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
   • Kích thước tổng quát (R x S): 780 x 480 mm
   • Kích thước khoét đá (R x S): 760 x 460 mm
 6. Chậu rửa âm bàn bếp CATA CD-1 RIGHT
  Giá đặc biệt 2.960.000đ Regular Price 3.700.000đ

  Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA CD-1 RIGHT

   • Thiết kế chậu 1 hố chậu, 1 bàn chờ
   • Độ sâu hố chậu: 180 mm
   • Tính năng: Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
   • Kích thước tổng quát (R x S): 780 x 480 mm
   • Kích thước khoét đá (R x S): 760 x 460 mm
 7. Chậu rửa âm bàn bếp CATA R-2 AG
  Giá đặc biệt 3.840.000đ Regular Price 4.800.000đ

  Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA R-2 AG

   • Thiết kế chậu 2 hố bo tròn
   • Độ sâu hố chậu: 180mm
   • Tính năng: Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
   • Kích thước tổng quát (R x S): 820 x 420  mm
   • Kích thước mỗi hố chậu (R x S): 540 x 340 mm
 8. Chậu rửa âm bàn bếp CATA RS-1
  Giá đặc biệt 2.080.000đ Regular Price 2.600.000đ

  Chậu rửa bát âm bàn bếp CATA RS-1

   • Thiết kế chậu 1 hố tròn
   • Độ sâu hố chậu: 180 mm
   • Tính năng: Hệ thống thoát nước tiêu chuẩn Châu Âu, Hệ thống chống tràn, chống ồn đặc biệt, Chống ồn với sơn chống ồn bao quanh hố chậu, Sử dụng 2 đường nước nóng lạnh
   • Kích thước tổng quát (R x S): 430 x 430 mm
   • Giới hạn chiều cao lắp đặt: 80 mm
 9. Vòi rửa bát CATA CBA
  Giá đặc biệt 1.440.000đ Regular Price 1.800.000đ

  Vòi rửa bát CATA CBA

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Thiết kế uốn cong
   • Chiều cao vòi: 310 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 10. Vòi rửa bát CATA CBB
  Giá đặc biệt 1.200.000đ Regular Price 1.500.000đ

  Vòi rửa bát CATA CBB

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Màu sắc: Inox sáng bóng
   • Chiều cao vòi: 135 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 11. Vòi rửa bát CATA CDA
  Giá đặc biệt 5.280.000đ Regular Price 6.600.000đ

  Vòi rửa bát CATA CDA

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Kiểu dáng: Vòi rút
   • Chiều cao vòi: 335 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
 12. Vòi rửa bát CATA CMA
  Giá đặc biệt 1.920.000đ Regular Price 2.400.000đ

  Vòi rửa bát CATA CMA

   • Chất liệu: Inox cao cấp
   • Điều khiển: Tay gạt
   • Màu sắc: Inox sáng bóng 
   • Chiều cao vòi: 335 mm
   • Sử dụng đường nước: 2 đường nước
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 13

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng