Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 14

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Nồi silit 7 món
  Giá đặc biệt 6.500.000đ Regular Price 9.500.000đ

  Bộ nồi SILIT Diamant 7 pcs

   • EAN: 4004633295891
   • Bộ sưu tập: Diamant
   • Số lượng: 7 chiếc
   • Chất liệu: Thép không gỉ 18/10
   • Màu: Thép không gỉ
 2. Nồi silit 5 món
  Giá đặc biệt 6.000.000đ Regular Price 8.500.000đ

  Bộ nồi SILIT Diamant 5 pcs

   • EAN: 4004633285267
   • Bộ sưu tập: Diamant
   • Số lượng: 5 chiếc
   • Chất liệu: Thép không gỉ 18/10
   • Màu: Thép không gỉ
 3. Bộ nồi SILIT Toskana 10 pcs (vung kính)
  Giá đặc biệt 7.900.000đ Regular Price 11.300.000đ

  Bộ nồi SILIT Toskana 10 pcs (vung kính)

   • EAN: 4004633279495
   • Bộ sưu tập: Toskana
   • Số lượng: 10 chiếc
   • Chất liệu: Thép không gỉ 18/10
   • Màu: Thép không gỉ
 4. Bộ nồi SILIT Toskana 10 pcs (vung chắn mỡ)
  Giá đặc biệt 7.100.000đ Regular Price 10.200.000đ

  Bộ nồi SILIT Toskana 10 pcs (vung chắn mỡ)

   • EAN: 4004633279495
   • Bộ sưu tập: Toskana
   • Số lượng: 10 chiếc
   • Chất liệu: Thép không gỉ 18/10
   • Màu: Thép không gỉ
 5. Bộ nồi SILIT Passion Red 4 pcs (4 nồi)
  Giá đặc biệt 8.300.000đ Regular Price 11.900.000đ

  Bộ nồi SILIT Passion Red 4 pcs (4 nồi)

   • EAN: 4004633297093
   • Bộ sưu tập: Passion
   • Số lượng: 4 chiếc
   • Chất liệu: Silargan
   • Màu: màu đỏ
 6. Bộ nồi SILIT Passion Red 4 pcs
  Giá đặc biệt 9.100.000đ Regular Price 13.000.000đ

  Bộ nồi SILIT Passion Red 4 pcs

   • EAN: 4004633297383
   • Bộ sưu tập: Passion
   • Số lượng: 4 chiếc
   • Chất liệu: Silargan
   • Màu: màu đỏ
 7. Chảo SILIT Wuhan 28cm
  Giá đặc biệt 1.600.000đ Regular Price 2.500.000đ

  Chảo SILIT Wuhan 28cm

   • EAN: 4004633263753
   • Bộ sưu tập: Wuhan
   • Số lượng: 1 chiếc
   • Chất liệu: Thép không gỉ 18/10
   • Màu: Thép không gỉ
 8. Chảo rán SILIT Salto 28cm
  Giá đặc biệt 1.400.000đ Regular Price 2.200.000đ

  Chảo rán SILIT Salto 28cm

   • EAN: 4004633261513
   • Bộ sưu tập: Salto
   • Số lượng: 1 chiếc
   • Chất liệu: Thép không gỉ 18/10
   • Màu: Thép không gỉ
 9. Chảo SILIT Tisch und Party 32 cm
  Giá đặc biệt 1.350.000đ Regular Price 2.100.000đ

  Chảo SILIT Tisch und Party 32 cm

   • EAN: 4004633300472
   • Bộ sưu tập: Tisch und Party
   • Số lượng: 1 chiếc
   • Chất liệu: Thép không gỉ 18/10
   • Màu:
 10. Set chảo SILIT Toskana 3 pcs
  Giá đặc biệt 2.480.000đ Regular Price 3.700.000đ

  Set chảo SILIT Toskana 3 pcs

   • EAN: 4004633295907
   • Bộ sưu tập: Toskana
   • Số lượng: 3 chiếc
   • Chất liệu: Thép không gỉ Cromargan® 18/10, Lớp chống dính Silitan
   • Màu: Thép không gỉ
 11. Nồi áp suất SILIT Sicomatic t-plus 4
  Giá đặc biệt 3.690.000đ Regular Price 5.400.000đ

  Nồi áp suất SILIT Sicomatic t-plus 4,5l

   • EAN: 4004633260295
   • Bộ sưu tập: Sicomatic t-plus
   • Số lượng: 1 chiếc
   • Chất liệu: Silargan
   • Màu: màu đỏ
 12. Chảo SILIT Hong Kong 36 cm
  Giá đặc biệt 2.400.000đ Regular Price 3.600.000đ

  Chảo SILIT Hong Kong 36 cm

   • EAN: 4004633264446
   • Bộ sưu tập: Hong Kong
   • Số lượng: 1 chiếc
   • Chất liệu: Thép không gỉ 18/10
   • Màu: Thép không gỉ
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 14

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng