Hot   DEALS

Những sản phẩm giá tốt nhất

Bếp

 1. Giá đặc biệt 15.000.000đ Regular Price 20.500.000đ

  Bếp từ BOSCH HMH.PID631BB1E|Serie 4

  • Chất liệu mặt bếp: Kính Schott Ceran
  • Khổ rộng bếp: 600 mm
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 2. Giá đặc biệt 18.990.000đ Regular Price 32.000.000đ

  Bếp từ BOSCH PID675DC1E|Serie 8

  • Chất liệu mặt bếp: Kính Schott Ceran
  • Khổ rộng bếp: 600 mm
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 3. Giá đặc biệt 20.990.000đ Regular Price 22.890.000đ

  Bếp từ BOSCH PID775DC1E|Serie 8

  • Chất liệu mặt bếp: Kính Schott Ceran
  • Khổ rộng bếp: 700 mm
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 4. Giá đặc biệt 22.900.000đ Regular Price 25.990.000đ

  Bếp từ BOSCH PIE875DC1E|Serie 8

  • Chất liệu mặt bếp: Kính Schott Ceran
  • Khổ rộng bếp: 800 mm
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 5. Giá đặc biệt 16.480.000đ Regular Price 17.990.000đ

  Bếp từ BOSCH PIJ651FC1E|Serie 6

  • Chất liệu mặt bếp: Kính Schott Ceran
  • Khổ rộng bếp: 600 mm
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 6. Giá đặc biệt 17.990.000đ Regular Price 18.990.000đ

  Bếp từ BOSCH PIJ675FC1E|Serie 6

  • Chất liệu mặt bếp: Kính Schott Ceran
  • Khổ rộng bếp: 600 mm
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 7. Giá đặc biệt 18.500.000đ Regular Price 20.700.000đ

  Bếp từ BOSCH HMH.PPI82560MS|Serie 8

  • Chất liệu mặt bếp: Kính Schott Ceran
  • Khổ rộng bếp: 800 mm
  • Xuất xứ: Trung Quốc
 8. Giá đặc biệt 12.990.000đ Regular Price 14.380.000đ

  Bếp từ BOSCH PUC631BB2E|Serie 4

  • Chất liệu mặt bếp: Kính Schott Ceran
  • Khổ rộng bếp: 600 mm
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 9. Giá đặc biệt 13.900.000đ Regular Price 15.380.000đ

  Bếp từ BOSCH PUJ631BB2E|Serie 4

  • Chất liệu mặt bếp: Kính Schott Ceran
  • Khổ rộng bếp: 600 mm
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 10. Giá đặc biệt 24.890.000đ Regular Price 28.690.000đ

  Bếp từ BOSCH PXC275FC1E|Serie 6

  • Chất liệu mặt bếp: Kính Schott Ceran
  • Khổ rộng bếp: 900 mm
  • Xuất xứ: Tây Ban Nha

Máy hút mùi

 1. Giá đặc biệt 4.850.000đ Regular Price 10.770.000đ

  Máy hút mùi âm tủ BOSCH DFT63AC50|Serie 4

 2. Giá đặc biệt 6.890.000đ Regular Price 7.900.000đ

  Máy hút mùi âm tủ BOSCH HMH.DHI623GSG|Serie 4

 3. Giá đặc biệt 10.620.000đ Regular Price 12.500.000đ

  Máy hút mùi âm tủ BOSCH DHL755B|Serie 4

 4. Giá đặc biệt 8.600.000đ Regular Price 16.950.000đ

  Máy hút mùi treo tường BOSCH DWA06E651|Serie 4

 5. Giá đặc biệt 13.500.000đ Regular Price 21.780.000đ

  Máy hút mùi treo tường BOSCH DWB077A50|Serie 4

 6. Giá đặc biệt 8.990.000đ Regular Price 15.490.000đ

  Máy hút mùi treo tường BOSCH DWB07W651|Serie 2

 7. Giá đặc biệt 14.890.000đ Regular Price 22.220.000đ

  Máy hút mùi treo tường BOSCH DWB097A50|Serie 4

 8. Giá đặc biệt 16.500.000đ Regular Price 20.310.000đ

  Máy hút mùi treo tường BOSCH DWB097A52|Serie 4

 9. Giá đặc biệt 18.320.000đ Regular Price 22.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường BOSCH HMH.DWB097E50|Serie 6

Lò nướng

 1. Giá đặc biệt 13.990.000đ Regular Price 22.450.000đ

  Lò nướng âm tủ BOSCH HBG42R350E|Serie 6

 2. Giá đặc biệt 20.850.000đ Regular Price 27.200.000đ

  Lò nướng âm tủ BOSCH HBG634BS1|Serie 8

 3. Giá đặc biệt 19.390.000đ Regular Price 34.150.000đ

  Lò nướng âm tủ BOSCH HBG635BB1|Serie 8

 4. Giá đặc biệt 25.990.000đ Regular Price 41.800.000đ

  Lò nướng âm tủ BOSCH HBG675BB1|Serie 8

 5. Giá đặc biệt 27.740.000đ Regular Price 41.800.000đ

  Lò nướng âm tủ BOSCH HBG675BB1F|Serie 8

 6. Giá đặc biệt 10.880.000đ Regular Price 12.800.000đ

  Lò nướng âm tủ BOSCH HMH.HBN211E2M|Serie 2

 7. Giá đặc biệt 9.990.000đ Regular Price 16.060.000đ

  Lò nướng âm tủ BOSCH HBN231E2|Serie 2

Lò vi sóng

 1. Giá đặc biệt 20.650.000đ Regular Price 34.490.000đ

  Lò vi sóng âm tủ BOSCH BFL634GB1|Serie 8

 2. Giá đặc biệt 20.650.000đ Regular Price 31.860.000đ

  Lò vi sóng âm tủ BOSCH BFL634GS1|Serie 8

 3. Giá đặc biệt 20.650.000đ Regular Price 29.500.000đ

  Lò vi sóng âm tủ BOSCH BFL634GW1|Serie 8

 4. Giá đặc biệt 7.590.000đ Regular Price 14.470.000đ

  Lò vi sóng âm tủ BOSCH HMT72G650|Serie 2

 5. Giá đặc biệt 11.660.000đ Regular Price 19.880.000đ

  Lò vi sóng âm tủ BOSCH HMT75M664|Serie 6

Máy rửa bát

 1. Giá đặc biệt 25.080.000đ Regular Price 41.540.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46GB01E|Serie 4

 2. Giá đặc biệt 24.400.000đ Regular Price 30.500.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS03E|Serie 4

 3. Giá đặc biệt 29.000.000đ Regular Price 41.540.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS09E|Serie 4

 4. Giá đặc biệt 21.990.000đ Regular Price 32.010.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS00E|Serie 4

 5. Giá đặc biệt 18.990.000đ Regular Price 30.110.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS01E|Serie 4

 6. Giá đặc biệt 16.150.000đ Regular Price 24.620.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI50D35EU|Serie 2

 7. Giá đặc biệt 30.000.000đ Regular Price 43.080.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI68IS00E|Serie 6

 8. Giá đặc biệt 24.890.000đ Regular Price 39.320.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI68MS07E|Serie 6

 9. Giá đặc biệt 49.980.000đ Regular Price 58.800.000đ

  Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI88TS36E|Serie 8

 10. Giá đặc biệt 21.170.000đ Regular Price 24.900.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS25CI05E|Serie 2

 11. Giá đặc biệt 15.990.000đ Regular Price 24.270.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS25KI00E|Serie 2

 12. Giá đặc biệt 17.990.000đ Regular Price 29.080.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46GI04E|Serie 4

 13. Giá đặc biệt 16.990.000đ Regular Price 27.380.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46GW04E|Serie 4

 14. Giá đặc biệt 19.990.000đ Regular Price 30.980.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46II04E|Serie 4

 15. Giá đặc biệt 20.590.000đ Regular Price 34.500.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46MI05E|Serie 4

 16. Giá đặc biệt 13.990.000đ Regular Price 20.970.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS50D48EU|Serie 2

 17. Giá đặc biệt 18.280.000đ Regular Price 21.500.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS63L08EA|Serie 6

 18. Giá đặc biệt 26.390.000đ Regular Price 41.800.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68TI02E|Serie 6

 19. Giá đặc biệt 37.440.000đ Regular Price 46.800.000đ

  Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS88TI03E|Serie 8

Tủ lạnh

 1. Giá đặc biệt 53.990.000đ Regular Price 81.700.000đ

  Tủ lạnh side by side BOSCH KAD90VB20|Serie 6

 2. Giá đặc biệt 54.890.000đ Regular Price 81.700.000đ

  Tủ lạnh side by side BOSCH KAD90VI20|Serie 6

 3. Giá đặc biệt 99.000.000đ Regular Price 109.900.000đ

  Tủ lạnh side by side BOSCH KAD92SB30|Serie 8

 4. Giá đặc biệt 57.990.000đ Regular Price 87.400.000đ

  Tủ lạnh side by side BOSCH KAG90AI20|Serie 6

 5. Giá đặc biệt 63.160.000đ Regular Price 78.950.000đ

  Tủ lạnh side by side BOSCH HMH.KAG90AI20G|Serie 6

 6. Giá đặc biệt 57.520.000đ Regular Price 71.900.000đ

  Tủ lạnh side by side BOSCH HMH.KAI90VI20G|Serie 6

Máy giặt & Máy sấy quần áo

 1. Giá đặc biệt 28.300.000đ Regular Price 35.550.000đ

  Máy giặt BOSCH HMH.WAW28480SG|Serie 8

 2. Giá đặc biệt 31.990.000đ Regular Price 39.990.000đ

  Máy giặt BOSCH HMH.WAW32640EU|Serie 8

 3. Giá đặc biệt 19.000.000đ Regular Price 19.900.000đ

  Máy sấy quần áo BOSCH HMH.WTE84105GB|Serie 4

 4. Giá đặc biệt 27.200.000đ Regular Price 34.900.000đ

  Máy giặt kết hợp sấy BOSCH HMH.WVG30462SG|Serie 6

Chọn cửa hàng