Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 13

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò nướng âm tủ HAFELE HO-KT60J 535.62.511
  Giá đặc biệt 19.500.000đ Regular Price 22.990.000đ

  Lò nướng HAFELE HO-KT60J 535.62.511

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp, Khóa an toàn
   • Hẹn giờ, Công thức nấu ăn tự động
   • Nhãn năng lượng A++
 2. Lò nướng âm tủ HAFELE HO-KT60C 534.05.571
  Giá đặc biệt 14.400.000đ Regular Price 16.990.000đ

  Lò nướng HAFELE HO-KT60C 534.05.571

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính 3 lớp và 1 lắp phản xạ, Khóa an toàn
   • Hẹn giờ, Công thức nấu ăn tự động
   • Nhãn năng lượng A++
 3. Lò nướng âm tủ HAFELE HO-K60B 534.05.581
  Giá đặc biệt 11.800.000đ Regular Price 13.990.000đ

  Lò nướng HAFELE HO-K60B 534.05.581

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính 3 lớp và 1 lắp phản xạ, Khóa an toàn
   • Hẹn giờ, Công thức nấu ăn tự động
   • Nhãn năng lượng A++
 4. Lò nướng âm tủ HAFELE HO-K60E 535.00.340
  Giá đặc biệt 11.800.000đ Regular Price 13.990.000đ

  Lò nướng HAFELE HO-K60E 535.00.340

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính 2 lớp, Khóa an toàn
   • Hẹn giờ, Công thức nấu ăn tự động
   • Nhãn năng lượng A
 5. Lò nướng âm tủ HAFELE HO-K60F 535.00.350
  Giá đặc biệt 10.100.000đ Regular Price 11.990.000đ

  Lò nướng HAFELE HO-K60F 535.00.350

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính 2 lớp, Khóa an toàn
   • Hẹn giờ, Công thức nấu ăn tự động
   • Nhãn năng lượng A
 6. Lò nướng kèm vi sóng HAFELE HO-KT45B 535.02.731
  Giá đặc biệt 22.900.000đ Regular Price 26.990.000đ

  Lò nướng kết hợp vi sóng HAFELE HO-KT45B 535.02.731

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính 4 lớp, Khóa an toàn
   • Hẹn giờ, Công thức nấu ăn tự động
   • Nhãn năng lượng A
 7. Lò nướng kèm vi sóng HAFELE HMO-T60A 535.62.551
  Giá đặc biệt 22.000.000đ Regular Price 25.990.000đ

  Lò nướng kết hợp vi sóng HAFELE HMO-T60A 535.62.551

   • Cảm ứng toàn phần
   • Kèm Cửa kính 3 lớp, Khóa an toàn
   • Hẹn giờ, Công thức nấu ăn tự động
   • Nhãn năng lượng A
 8. Clearance sale
  Lò nướng âm tủ HAFELE HO-K60A 535.00.310
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 8.100.000đ Regular Price 13.800.000đ

  Lò nướng HAFELE HO-K60A 535.00.310

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp
   • Hẹn giờ
   • Nhãn năng lượng: A
 9. Lò nướng âm tủ HAFELE HO-KT60A 535.00.280
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 15.700.000đ Regular Price 18.480.000đ

  Lò nướng HAFELE HO-KT60A 535.00.280

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp, Khóa an toàn
   • Hẹn giờ
   • Nhãn năng lượng: A++
 10. Lò nướng âm tủ HAFELE HO-KT60B 533.02.001
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 22.090.000đ Regular Price 25.990.000đ

  Lò nướng HAFELE HO-KT60B 533.02.001

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp, Khóa an toàn
   • Hẹn giờ, Công thức nấu ăn tự động
   • Nhãn năng lượng: A++
 11. Clearance sale
  Lò nướng âm tủ HAFELE HO-T60A 535.00.300
  Hết hàng
  Giá đặc biệt 13.800.000đ Regular Price 24.000.000đ

  Lò nướng HAFELE HO-T60A 535.00.300

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp, Khóa an toàn
   • Hẹn giờ
   • Nhãn năng lượng: A++
 12. Lò nướng âm tủ HAFELE HO-T60C 535.02.721
  Giá đặc biệt 34.000.000đ Regular Price 39.990.000đ

  Lò nướng HAFELE HO-T60C 535.02.721

   • 10 chế độ nướng
   • 37 chương trình tự động được cài đặt sẵn
   • Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp 35 độ C, Khóa an toàn
   • Công nghệ làm sạch Nhiệt phân
   • Nhãn năng lượng: A
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 13

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng