Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Lò nướng âm tủ CATA CD 760 AS BK
  Giá đặc biệt 10.400.000đ Regular Price 13.000.000đ

  Lò nướng CATA CD 760 AS BK

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp
   • 0
   • Nhãn năng lượng: A
 2. Lò nướng âm tủ CATA CDP 780 AS BK
  Giá đặc biệt 14.580.000đ Regular Price 15.000.000đ

  Lò nướng CATA CDP 780 AS BK

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp
   • 0
   • Nhãn năng lượng: A
 3. Lò nướng âm tủ CATA CDP 780 AS WH
  Giá đặc biệt 12.380.000đ Regular Price 15.500.000đ

  Lò nướng CATA CDP 780 AS WH

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp
   • 0
   • Nhãn năng lượng: A
 4. Lò nướng âm tủ CATA CM 760 AS BK
  Giá đặc biệt 9.200.000đ Regular Price 11.500.000đ

  Lò nướng CATA CM 760 AS BK

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp
   • 0
   • Nhãn năng lượng: A
 5. Lò nướng âm tủ CATA HGR 110 AS BK
  Giá đặc biệt 14.800.000đ Regular Price 18.500.000đ

  Lò nướng CATA HGR 110 AS BK

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp, Bảng điều khiển cảm ứng
   • 0
   • Nhãn năng lượng: A
 6. Lò nướng âm tủ CATA HGR 110 AS WH
  Giá đặc biệt 16.800.000đ Regular Price 21.000.000đ

  Lò nướng CATA HGR 110 AS WH

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp, Bảng điều khiển cảm ứng
   • 0
   • Nhãn năng lượng: A
 7. Lò nướng âm tủ CATA LC 840 BK
  Giá đặc biệt 8.630.000đ Regular Price 11.500.000đ

  Lò nướng CATA LC 840 BK

   • Công nghệ làm sạch
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp
   • 0
   • Nhãn năng lượng: A
 8. Lò nướng âm tủ CATA LC 890 D BK
  Giá đặc biệt 12.000.000đ Regular Price 16.000.000đ

  Lò nướng CATA LC 890 D BK

   • Công nghệ làm sạch H2O Clean, HydroClean(Thủy phân)
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp
   • 0
   • Nhãn năng lượng: A
 9. Lò nướng âm tủ CATA ME 605
  Giá đặc biệt 10.400.000đ Regular Price 13.000.000đ

  Lò nướng CATA ME 605

   • Công nghệ làm sạch
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp
   • 0
   • Nhãn năng lượng:
 10. Lò nướng âm tủ CATA ME 611 DI
  Giá đặc biệt 12.000.000đ Regular Price 15.000.000đ

  Lò nướng CATA ME 611 DI

   • Công nghệ làm sạch
   • Kèm Cửa kính cách nhiệt nhiều lớp
   • 0
   • Nhãn năng lượng:
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng