• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 620
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 620
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 630 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
4.900.000 đ * 5.160.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 710
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 710
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 532 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
5.450.000 đ * 5.740.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 920
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 920
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 700 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
5.040.000 đ * 5.930.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6400
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6400
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 224 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu
6.540.000 đ * 7.689.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6400 BK BLACk
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6400 BK BLACk
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 224 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu
6.540.000 đ * 7.690.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6815 PLUS
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6815 PLUS
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 730 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
8.590.000 đ * 10.110.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 9815 PLUS
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 9815 PLUS
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 730 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
9.720.000 đ * 11.430.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL1 2002
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL1 2002
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 847 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
5.530.000 đ * 5.820.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL1 9000
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL1 9000
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 479 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
8.500.000 đ * 10.000.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA GFH 55
Máy hút mùi âm tủ TEKA GFH 55
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 756 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
5.010.000 đ * 5.270.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 740
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 740
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 388 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
5.010.000 đ * 5.270.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 7420
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 7420
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 354 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
5.230.000 đ * 6.150.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 9310
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 9310
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 332 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
5.740.000 đ * 6.040.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL1 62
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL1 62
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 756 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
4.170.000 đ * 4.390.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL1 92
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL1 92
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 756 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
5.420.000 đ * 5.710.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 7420 S
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 7420 S
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 354 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
Giá: Liên hệ
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 6310
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 6310
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 332 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
4.480.000 đ * 4.719.000 đ *
Đã xem