Lọc sản phẩm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy hút mùi treo tường AMICA OKC658S
  Giá đặc biệt 16.790.000đ Regular Price 18.050.000đ

  Máy hút mùi treo tường AMICA OKC658S

   • Khổ rộng: 600 mm
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 667 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl
 2. Máy hút mùi treo tường AMICA OKC911R
  Giá đặc biệt 12.760.000đ Regular Price 13.720.000đ

  Máy hút mùi treo tường AMICA OKC911R

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox vát
   • Công suất hút tối đa: 380 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
 3. Máy hút mùi treo tường AMICA OKC912R
  Giá đặc biệt 12.750.000đ Regular Price 13.710.000đ

  Máy hút mùi treo tường AMICA OKC912R

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox vát
   • Công suất hút tối đa: 380 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
 4. Máy hút mùi treo tường AMICA OKC952G
  Giá đặc biệt 14.590.000đ Regular Price 15.690.000đ

  Máy hút mùi treo tường AMICA OKC952G

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 659 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl, Tự động tắt
 5. Máy hút mùi treo tường AMICA OKC954T
  Giá đặc biệt 12.020.000đ Regular Price 12.920.000đ

  Máy hút mùi treo tường AMICA OKC954T

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 664 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Tự động tắt
 6. Máy hút mùi treo tường AMICA OKC957S
  Giá đặc biệt 18.000.000đ Regular Price 19.360.000đ

  Máy hút mùi treo tường AMICA OKC957S

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 685 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Tự động tắt, Cảnh báo làm sạch bộ lọc
 7. Máy hút mùi treo tường AMICA OKP931Z
  Giá đặc biệt 4.840.000đ Regular Price 5.200.000đ

  Máy hút mùi treo tường AMICA OKP931Z

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox vát
   • Công suất hút tối đa: 370 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 8. Máy hút mùi treo tường AMICA OKS952T
  Giá đặc biệt 19.160.000đ Regular Price 20.600.000đ

  Máy hút mùi treo tường AMICA OKS952T

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 535 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl, Tự động tắt, Đèn chiếu sáng Halogen
 9. Máy hút mùi âm tủ AMICA OTS935I
  Giá đặc biệt 7.750.000đ Regular Price 8.340.000đ

  Máy hút mùi âm tủ AMICA OTS935I

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 606 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Tự động tắt
 10. Máy hút mùi đảo AMICA OWS952T
  Giá đặc biệt 27.930.000đ Regular Price 30.030.000đ

  Máy hút mùi đảo AMICA OWS952T

   • Khổ rộng: Kích thước đặc biệt
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 529 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl, Tự động tắt, Đèn chiếu sáng LED
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng