• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1010X
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1010X
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
21.520.000 đ * 26.900.000 đ *
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1039X
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1039X
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 615 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
15.600.000 đ * 19.500.000 đ *
Máy hút mùi đảo BRANDT AD1079X
Máy hút mùi đảo BRANDT AD1079X
 • Khổ rộng: Kích thước đặc biệt
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 460 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
33.600.000 đ * 42.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1117X
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1117X
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 630 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
11.920.000 đ * 14.900.000 đ *
Máy hút mùi đảo BRANDT AD1118X
Máy hút mùi đảo BRANDT AD1118X
 • Khổ rộng: Lớn hơn 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 709 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Chế độ hút chuyên sâu
31.160.000 đ * 38.950.000 đ *
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1279B
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1279B
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl
22.080.000 đ * 27.600.000 đ *
Máy hút mùi âm bàn bếp BRANDT AD1390X
Máy hút mùi âm bàn bếp BRANDT AD1390X
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 750 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
60.080.000 đ * 75.100.000 đ *
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1579B
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1579B
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
23.440.000 đ * 29.300.000 đ *
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD770XE1
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD770XE1
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
30.000.000 đ * 37.500.000 đ *
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD919X
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD919X
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 470 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
12.720.000 đ * 15.900.000 đ *
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD920M
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD920M
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
19.920.000 đ * 24.900.000 đ *
Máy hút mùi đảo BRANDT AD986X
Máy hút mùi đảo BRANDT AD986X
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 790 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
38.800.000 đ * 48.500.000 đ *
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD995XC
Máy hút mùi treo tường BRANDT AD995XC
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1050 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
12.480.000 đ * 15.600.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ BRANDT AT1346X
Máy hút mùi âm tủ BRANDT AT1346X
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
7.920.000 đ * 9.900.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ BRANDT AT1349X
Máy hút mùi âm tủ BRANDT AT1349X
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
9.520.000 đ * 11.900.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ BRANDT AT1460X
Máy hút mùi âm tủ BRANDT AT1460X
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 440 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
5.520.000 đ * 6.900.000 đ *
Máy hút mùi treo tường BRANDT BHV6961B
Máy hút mùi treo tường BRANDT BHV6961B
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 592 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
23.440.000 đ * 29.300.000 đ *
Đã xem