Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 17

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1010X
  Giá đặc biệt 21.520.000đ Regular Price 26.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1010X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 2. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1039X
  Giá đặc biệt 15.600.000đ Regular Price 19.500.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1039X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 615 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 3. Máy hút mùi đảo BRANDT AD1079X
  Giá đặc biệt 33.600.000đ Regular Price 42.000.000đ

  Máy hút mùi đảo BRANDT AD1079X

   • Khổ rộng: Kích thước đặc biệt
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 460 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 4. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1117X
  Giá đặc biệt 11.920.000đ Regular Price 14.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1117X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 630 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 5. Máy hút mùi đảo BRANDT AD1118X
  Giá đặc biệt 31.160.000đ Regular Price 38.950.000đ

  Máy hút mùi đảo BRANDT AD1118X

   • Khổ rộng: Lớn hơn 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 709 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Chế độ hút chuyên sâu
 6. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1279B
  Giá đặc biệt 22.080.000đ Regular Price 27.600.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1279B

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl
 7. Máy hút mùi âm bàn bếp BRANDT AD1390X
  Giá đặc biệt 60.080.000đ Regular Price 75.100.000đ

  Máy hút mùi âm bàn bếp BRANDT AD1390X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 750 (m3/h)
   • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 8. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1579B
  Giá đặc biệt 23.440.000đ Regular Price 29.300.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1579B

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 9. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD770XE1
  Giá đặc biệt 30.000.000đ Regular Price 37.500.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD770XE1

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox vát
   • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 10. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD919X
  Giá đặc biệt 12.720.000đ Regular Price 15.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD919X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 470 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 11. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD920M
  Giá đặc biệt 19.920.000đ Regular Price 24.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD920M

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 12. Máy hút mùi đảo BRANDT AD986X
  Giá đặc biệt 38.800.000đ Regular Price 48.500.000đ

  Máy hút mùi đảo BRANDT AD986X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Kính cong
   • Công suất hút tối đa: 790 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 17

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng