• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 700
Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 700
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.800.000 đ * 6.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 900
Máy hút mùi treo tường CATA C GLASS 900
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.600.000 đ * 6.200.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 600
Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 600
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
10.080.000 đ * 12.600.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 900
Máy hút mùi treo tường CATA CLASICA WH 900
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
10.400.000 đ * 13.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA DALIA WH
Máy hút mùi treo tường CATA DALIA WH
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 740 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
21.600.000 đ * 27.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 60
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 60
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
6.240.000 đ * 7.800.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 70
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 70
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
6.320.000 đ * 7.900.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 90
Máy hút mùi treo tường CATA GAMMA GLASS 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
6.480.000 đ * 8.100.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ CATA GC DUAL WH 45
Máy hút mùi âm tủ CATA GC DUAL WH 45
 • Khổ rộng: Kích thước đặc biệt
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 820 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl
10.500.000 đ * 14.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 60 GLASS
Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 60 GLASS
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED
13.130.000 đ * 17.500.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 700
Máy hút mùi treo tường CATA KYROS TC3V 700
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Đèn chiếu sáng Halogen
14.400.000 đ * 18.000.000 đ *
Máy hút mùi đảo CATA MELINA SD
Máy hút mùi đảo CATA MELINA SD
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 1110 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Cảnh báo làm sạch bộ lọc
32.000.000 đ * 40.000.000 đ *
Máy hút mùi đảo CATA MELINA WH ISLAND
Máy hút mùi đảo CATA MELINA WH ISLAND
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 1110 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Cảnh báo làm sạch bộ lọc
22.400.000 đ * 30.000.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 900 WH
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 900 WH
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
7.040.000 đ * 8.800.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 600XGBK
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 600XGBK
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
6.790.000 đ * 7.150.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA NEBLIA 600 Inox
Máy hút mùi treo tường CATA NEBLIA 600 Inox
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 1110 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.720.000 đ * 5.900.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA OMEGA 600
Máy hút mùi treo tường CATA OMEGA 600
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.320.000 đ * 5.400.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA OMEGA 900
Máy hút mùi treo tường CATA OMEGA 900
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 645 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
5.600.000 đ * 7.000.000 đ *
Máy hút mùi đảo CATA SELENE 900 island
Máy hút mùi đảo CATA SELENE 900 island
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 820 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Điều khiển TouchControl
16.000.000 đ * 20.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA SYGMA 900 Inox
Máy hút mùi treo tường CATA SYGMA 900 Inox
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
7.440.000 đ * 9.300.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ CATA TF 2003 DURALUM 60
Máy hút mùi âm tủ CATA TF 2003 DURALUM 60
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 390 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
3.200.000 đ * 3.600.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ CATA TF 2003 DURALUM 70
Máy hút mùi âm tủ CATA TF 2003 DURALUM 70
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 390 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
3.600.000 đ * 4.000.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ CATA TF 2003 DURALUM 90
Máy hút mùi âm tủ CATA TF 2003 DURALUM 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 390 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
3.900.000 đ * 4.400.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ CATA TF 5260
Máy hút mùi âm tủ CATA TF 5260
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 350 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
2.400.000 đ * 3.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA Thalassa 900XG BK
Máy hút mùi treo tường CATA Thalassa 900XG BK
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 780 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
14.400.000 đ * 18.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA Selene 700
Máy hút mùi treo tường CATA Selene 700
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Điều chỉnh cường độ ánh sáng, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
8.000.000 đ * 10.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 700XGBK
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 700XGBK
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
5.440.000 đ * 6.800.000 đ *
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 900XGBK
Máy hút mùi treo tường CATA MIDAS 900XGBK
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 400 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
5.900.000 đ * 9.000.000 đ *
Clearance sale
Đã xem