• Miễn phí giao hàng
 • Sản phẩm chính hãng
 • Giá cả cạnh tranh
 • Tư vấn chuyên sâu
Đóng bộ lọc
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
từ đến
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 Từ 2
Không có kết quả được tìm thấy cho bộ lọc!
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 620
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 620
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 630 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
4.400.000 đ * 5.160.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 710
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 710
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 532 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
4.800.000 đ * 5.740.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 920
Máy hút mùi âm tủ TEKA C 920
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Cổ điển
 • Công suất hút tối đa: 700 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
5.000.000 đ * 5.930.000 đ *
Máy hút mùi đảo TEKA CC 40
Máy hút mùi đảo TEKA CC 40
 • Khổ rộng: Kích thước đặc biệt
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
25.600.000 đ * 32.000.000 đ *
Máy hút mùi đảo TEKA CC 485
Máy hút mùi đảo TEKA CC 485
 • Khổ rộng: Kích thước đặc biệt
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 771 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Đèn chiếu sáng LED, Điều khiển TouchControl
32.200.000 đ * 40.250.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6400
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6400
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 224 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu
6.100.000 đ * 7.689.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6400 BK BLACk
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6400 BK BLACk
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 224 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu
6.150.000 đ * 7.690.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6815 PLUS
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 6815 PLUS
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 730 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
8.090.000 đ * 10.110.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 9815 PLUS
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL 9815 PLUS
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 730 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
9.140.000 đ * 11.430.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL1 2002
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL1 2002
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 847 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
4.900.000 đ * 5.820.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL1 9000
Máy hút mùi âm tủ TEKA CNL1 9000
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 479 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
8.000.000 đ * 10.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DEP 60
Máy hút mùi treo tường TEKA DEP 60
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 475 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.700.000 đ * 5.600.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DEP 70
Máy hút mùi treo tường TEKA DEP 70
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox vát
 • Công suất hút tối đa: 475 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.920.000 đ * 6.150.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DF 90
Máy hút mùi treo tường TEKA DF 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Chế độ hút chuyên sâu
21.820.000 đ * 27.270.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DF 90 GLASS
Máy hút mùi treo tường TEKA DF 90 GLASS
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Đèn chiếu sáng Halogen
21.820.000 đ * 27.270.000 đ *
Máy hút mùi đảo TEKA DG2 Island
Máy hút mùi đảo TEKA DG2 Island
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng Halogen
20.220.000 đ * 25.280.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DG3 90
Máy hút mùi treo tường TEKA DG3 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
9.760.000 đ * 12.200.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DG780
Máy hút mùi treo tường TEKA DG780
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
 • Công suất hút tối đa: 825 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
10.500.000 đ * 13.189.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường TEKA DG980
Máy hút mùi treo tường TEKA DG980
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
 • Công suất hút tối đa: 825 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
11.700.000 đ * 14.729.000 đ *
Clearance sale
Máy hút mùi treo tường TEKA DH 985
Máy hút mùi treo tường TEKA DH 985
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 920 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
30.880.000 đ * 38.600.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DHC 90
Máy hút mùi treo tường TEKA DHC 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Chế độ hút chuyên sâu
23.800.000 đ * 29.799.000 đ *
Máy hút mùi đảo TEKA DHT 1285
Máy hút mùi đảo TEKA DHT 1285
 • Khổ rộng: Lớn hơn 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 807 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Đèn chiếu sáng LED
48.040.000 đ * 60.050.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DJ 750
Máy hút mùi treo tường TEKA DJ 750
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 380 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
8.260.000 đ * 10.330.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DJ 950
Máy hút mùi treo tường TEKA DJ 950
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 380 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
9.320.000 đ * 11.650.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DJE 70
Máy hút mùi treo tường TEKA DJE 70
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 700 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
8.000.000 đ * 10.000.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DJE 90
Máy hút mùi treo tường TEKA DJE 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 700 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
8.880.000 đ * 11.100.000 đ *
Máy hút mùi đảo TEKA DPL 1185 ISLAND
Máy hút mùi đảo TEKA DPL 1185 ISLAND
 • Khổ rộng: Lớn hơn 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 651 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Cảnh báo làm sạch bộ lọc, Đèn chiếu sáng LED, Điều khiển TouchControl
35.790.000 đ * 44.748.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DPL 90 iHood
Máy hút mùi treo tường TEKA DPL 90 iHood
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
26.480.000 đ * 33.100.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DQ 90
Máy hút mùi treo tường TEKA DQ 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
26.480.000 đ * 33.100.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DQ 985
Máy hút mùi treo tường TEKA DQ 985
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
 • Công suất hút tối đa: 807 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
32.600.000 đ * 40.799.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DQ2 90
Máy hút mùi treo tường TEKA DQ2 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính thẳng
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
32.600.000 đ * 40.799.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DU 90
Máy hút mùi treo tường TEKA DU 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
21.990.000 đ * 27.490.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DVE 90 Black
Máy hút mùi treo tường TEKA DVE 90 Black
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
16.540.000 đ * 20.670.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DVL 90
Máy hút mùi treo tường TEKA DVL 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 1200 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Cảnh báo làm sạch bộ lọc
19.880.000 đ * 24.850.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DVT 785
Máy hút mùi treo tường TEKA DVT 785
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 895 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Cảnh báo làm sạch bộ lọc
18.120.000 đ * 22.650.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DVT 985 Black
Máy hút mùi treo tường TEKA DVT 985 Black
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 895 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl, Cảnh báo làm sạch bộ lọc
19.880.000 đ * 24.850.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA DVU 590
Máy hút mùi treo tường TEKA DVU 590
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Décor
 • Công suất hút tối đa: 538 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
16.360.000 đ * 20.450.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA GFH 55
Máy hút mùi âm tủ TEKA GFH 55
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 756 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
4.500.000 đ * 5.270.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA NC2 70
Máy hút mùi treo tường TEKA NC2 70
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
10.290.000 đ * 12.860.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA NC2 90
Máy hút mùi treo tường TEKA NC2 90
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 850 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
11.170.000 đ * 13.960.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA NC780
Máy hút mùi treo tường TEKA NC780
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 825 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
10.550.000 đ * 13.190.000 đ *
Máy hút mùi treo tường TEKA NC980
Máy hút mùi treo tường TEKA NC980
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Kính cong
 • Công suất hút tối đa: 637 (m3/h)
 • Chế độ hút chuyên sâu, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
11.780.000 đ * 14.730.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 740
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 740
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 388 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
4.500.000 đ * 5.270.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 7420
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 7420
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 354 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
5.300.000 đ * 6.150.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 9310
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 9310
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 332 (m3/h)
 • Đèn chiếu sáng Halogen, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
4.830.000 đ * 6.040.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL1 62
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL1 62
 • Khổ rộng: 600 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 756 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
3.700.000 đ * 4.390.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL1 92
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL1 92
 • Khổ rộng: 900 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 756 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
4.800.000 đ * 5.710.000 đ *
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 7420 S
Máy hút mùi âm tủ TEKA TL 7420 S
 • Khổ rộng: 700 mm
 • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
 • Công suất hút tối đa: 354 (m3/h)
 • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
Ngừng kinh doanh
1 Từ 2
Đã xem