Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1010X
  Giá đặc biệt 21.520.000đ Regular Price 26.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1010X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 1000 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 2. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1039X
  Giá đặc biệt 15.600.000đ Regular Price 19.500.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1039X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 615 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 3. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1117X
  Giá đặc biệt 11.920.000đ Regular Price 14.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1117X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 630 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 4. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1279B
  Giá đặc biệt 22.080.000đ Regular Price 27.600.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1279B

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen, Điều khiển TouchControl
 5. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1579B
  Giá đặc biệt 23.440.000đ Regular Price 29.300.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD1579B

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
 6. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD770XE1
  Giá đặc biệt 30.000.000đ Regular Price 37.500.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD770XE1

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox vát
   • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 7. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD919X
  Giá đặc biệt 12.720.000đ Regular Price 15.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD919X

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 470 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 8. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD920M
  Giá đặc biệt 19.920.000đ Regular Price 24.900.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD920M

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 620 (m3/h)
   • Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Đèn chiếu sáng Halogen
 9. Máy hút mùi treo tường BRANDT AD995XC
  Giá đặc biệt 12.480.000đ Regular Price 15.600.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT AD995XC

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Inox thẳng
   • Công suất hút tối đa: 1050 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại, Điều khiển TouchControl
 10. Máy hút mùi treo tường BRANDT BHV6961B
  Giá đặc biệt 23.440.000đ Regular Price 29.300.000đ

  Máy hút mùi treo tường BRANDT BHV6961B

   • Khổ rộng: 900 mm
   • Máy hút mùi kiểu Décor
   • Công suất hút tối đa: 592 (m3/h)
   • Đèn chiếu sáng LED, Điều khiển TouchControl, Bộ lọc dầu mỡ bằng kim loại
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 sản phẩm

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Chọn cửa hàng